Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 3 Milyon Dolara Kadar Hibe Desteği

Hazine Müsteşarlığı ile Dünya Bankası tarafından imzalanan “Türkiye-Pazara Hazırlık Ortaklığı İçin Hibe Anlaşması” çerçevesinde Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye’ye elektrik sektöründe sera gazı emisyonlarının MRV pilot uygulamasının yapılması ve Türkiye’de bir karbon piyasası kurulması için analitik bilgi sağlanmasına yardım etmek amacıyla 3 milyon dolara kadar hibe desteği sağlayacak.

Hazine Müsteşarlığı ile Dünya Bankası tarafından imzalanan “Türkiye-Pazara Hazırlık Ortaklığı İçin Hibe Anlaşması” çerçevesinde Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası,Türkiye’ye elektrik sektöründe sera gazı emisyonlarının MRV pilot uygulamasının yapılması ve Türkiye’de bir karbon piyasası kurulması için analitik bilgi sağlanmasına yardım etmek amacıyla 3 milyon dolara kadar hibe desteği sağlayacak.

Hazine Müsteşarlığı ile Dünya Bankası tarafından İmzalanan Türkiye-Pazara Hazırlık Ortaklığı (PMR) İçin Hibe Anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Pazara Hazırlık Ortaklığı Çoklu Donör Fonu’na katkıda bulunanlar tarafından sağlanan hibe fonlarının yöneticisi olan Dünya Bankası Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası,Türkiye’ye elektrik sektöründe sera gazı emisyonlarının MRV (Pazara Hazırlık Teklifi)pilot uygulamasının yapılması ve Türkiye’de bir karbon piyasası kurulması için analitik bilgi sağlanmasına yardım etmek amacıyla 3 milyon dolara kadar hibe kredi verecek. 3 milyon doların 2 milyon 915 bin doları eğitim ve çalıştaylar dahil olacak şekilde danışmanlık hizmetlerine, 85 bin doları işletme giderlerine ayrılacak.

Hibe faaliyetleri, elektrik sektörü ile birlikte diğer sektörlerde istekli şirketler ve paydaşlara yönelik olarak, elektrik sektörü için izleme planlarının hazırlanması, gönüllü tesislerden veri toplama ve bu verinin raporlanması ve doğrulanması faaliyetleri de dahil olmak üzere, ortaya çıkabilecek muhtemel sorunların zamanında belirlenebilmesi amacıyla MRP prosedürlerinin uygulanmasını içeren bir pilot çalışması yapılması bu kapsamda yer alacak.

Piyasa temelli mekanizmaların kullanılmasına ilişkin karar vericilerin bilgilendirilmesi amacıyla diğer çalışmalara ilave olarak elektrik sektörü için emisyon ticaret sisteminin kullanılmasına yönelik çalışma, piyasa temelli mekanizmaların seçimi ve MRV mevzuatının kapsadığı ve kapsamadığı sektörler için modelleme çalışması; MRV mevzuatının kapsadığı ve kapsamadığı seçili sektörler için sera gazı piyasa modelleşmesi çalışmaları da bu çerçevede değerlendirilecek.

http://www.haberler.com/dunya-bankasi-ndan-turkiye-ye-3-milyon-dolara-5654812-haberi/