AB, 2030 İklim ve Enerji Paketi Üzerine Anlaşmaya Vardı

Brüksel’de yapılan AB Liderler Zirvesi’nde, AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları 2030 İklim ve Enerji Paketi üzerinde anlaştı. Zirve’de varılan mutabakat, sera gazlarının %40 azaltılması, yenilenebilir enerjinin genel enerji içindeki payının %27 seviyesineyükseltilmesi ve AB’deki enerji tüketiminin %27 oranında düşürülmesi olarak belirlendi.

Avrupa Komisyonu’nun 22 Ocak 2014 tarihinde sunduğu 2030 İklim ve Enerji Paketi, 23-24 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de 28 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği AB Liderler Zirvesi’nde onaylandı. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, özellikle üye ülkelerin ekonomik alandaki kırmızıçizgilerinin belirginliği sürerken, 28 üye ülkenin paket üzerinde anlaşmaya varması, pek çok açıdan AB için önemli bir sürece işaret ediyor. Paket, gerek AB’nin orta ve uzun vadeli bağlayıcı hedefleri gerekse Türkiye’nin iklim değişikliği alanında sergilediği mevcut profilinin AB ekseninden kaymaması için önemli mesajları içeriyor. Buna göre, 1990 yılına kıyasla AB’nin 2030 İklim ve Enerji Paketi kapsamında; sera gazı emisyonlarının en az %40 oranında azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı ile enerji verimliliği oranının en az %27’ye yükseltilmesi gündeme giriyor.

Haberin devamı: http://haber.tobb.org.tr/ekonomikforum/2014/246/064_068.pdf