Açılış Toplantısı

Bakanlığımız, Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) projesi kapsamında, ilgili kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerin katılımıyla 24 Ekim 2014 tarihinde İstanbul Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirmiştir. Toplantının amacı, projenin amaçlarını, hedeflerini ve planlanan faaliyetlerini katılımcılarla paylaşarak, projenin etkinliğini arttırmak ve paydaşları ileriki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında bilgilendirmektir.

Toplantı ile Dünya Bankası tarafından desteklenen Pazara Hazırlık Ortaklığı (PMR) projesini paydaşlara tanıtılması ve bu projenin önemli bileşenlerinden biri olan piyasa temelli emisyon azaltım araçları (market based instrument-MBI) hakkında bilgilendirme sağlanması amaçlanmaktadır.

Toplantının sabah oturumunda, katılımcılara “iklim ve sürdürülebilirlik” üzerine yeni farkındalıkların kazandırılması ve konuşmaların basın duyuruları ile kamuoyuna taşınarak konunun yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Öğleden sonra oturumunda ise, moderatör eşliğinde piyasa temelli emisyon azaltım araçları hakkında kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacıyla paydaşların görüşlerinin alınacağı oturumlar yürütülmüştür.

24 Ekim 2014
İstanbul
Crowne Plaza İstanbul Harbiye

09:45 – 10:00   KAYIT

ÇAY-KAHVE SERVİSİ

10:00 – 11:10   AÇILIŞ KONUŞMALARI

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Martin Raiser Türkiye Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk

11:10 – 11:30   PROJE TANITIMI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Mehrali Ecer

11:30 – 12:00   KAHVE ARASI

12:00 – 12:20   İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE PİYASA MEKANİZMA ARAÇLARI PMR

Proje Koordinatörü Bahar Ubay Güçlüsoy

12:20 – 12:30   Soru-Cevap Oturumu

12:30 – 13:30   ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 – 13:45  PROJENİN MANTIKSAL ÇERÇEVESİNİN SUNULMASI

PMR Proje Asistanı Sertaç Berber

13:45 – 14:00   ÇALIŞTAY YÖNTEMİNİN PAYLAŞILMASI

Kolaylaştırıcı Serdar Özgün

14:00 – 15:30   ÇALIŞTAY 1. OTURUMU- Piyasa Mekanizma Araçlarına(MBI) Yönelik Kapasite Geliştirme

Oturumda, paydaşların iklim değişikliği ile mücadelede ülkemiz açısından öncelikli olarak tespit edilen potansiyel MBI’ların etkin ve etkili uygulanmasına yönelik kapasite geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, ilgili faaliyetlerin hangi kurumlarla, ne tür kapsam ve faaliyetlerle ve hangi sürede hayata geçirilebileceği sorularına kurumsal yanıtlar aranacaktır.

15:30 – 16:00   KAHVE ARASI

16:00 – 17:00   ÇALIŞTAY 2. OTURUMU – İklim Değişikliği ile Mücadeleye Dönük Farkındalık Yaratma

Bu oturum ile iklim değişikliği ile mücadelede özellikle MBI’lar aracılığıyla sağlanabilecek emisyon azaltımlarının hayata geçirilmesinde gerekli kamuoyu bilincinin oluşturulması amacıyla yürütülebilecek farkındalık faaliyetlerinin tartışılması ve başarılı örneklerin tanımlanmasına dönük gerekli tartışma ortamının sağlanması amaçlanmaktadır.

17.00 – 17.30   ÇALIŞTAY ÇIKTILARININ TAKDİMİ ve KAPANIŞ