Emisyon Ticaret Sistemi Bilgilendirme Toplantısı

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi kapsamında, 18-19 Ocak 2016 tarihleri arasında kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla “Emisyon Ticaret Sistemi Bilgilendirme Toplantısı” Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

PMR Türkiye projesinin “Analitik Rapor 1: Türkiye’de Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Kurulmasının Değerlendirilmesi” bileşeni ile ilgili çalışmalar başlamış olup, söz konusu bileşen kapsamında, ülkemize özgü ETS senaryolarının belirlenmesi ve kapasite gelişimi sağlamak amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile bir dizi çalıştay yapılacaktır.
Bu bağlamda, söz konusu çalıştaylarda hedeflenen interaktif ve verimli tartışma ortamının sağlanmasına yönelik olarak ETS hakkında genel bilgilendirme yapılması ve çalıştaylara yönelik beklentilerin belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Bakanlık yetkilileri ve yerel uzmanlar ETS hakkında güncel çalışmaları ve temel bilgileri katılımcılarla paylaşmış; ileriki dönemde gerçekleştirilecek çalıştayların içeriği ve genel hatlarını aktarmıştır.

18 – 19 Ocak 2016
Ankara
Demora Otel, Elegance Konferans Salonu

— Sabah Oturumu —

09:15 – 09:45   KAYIT

09:45 – 10:00   AÇILIŞ KONUŞMASI

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Projesi(PMR) Hakkında

Projenin amacı, gelinen nokta ve toplantı gündeminin tanıtılması

Tuba Seyyah, Çevre ve Şehircilik Uzmanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

10:00 – 11:00   EMİSYON TİCARET SİSTEMİ NEDİR?

Dünya Uygulamalarında Farklı Örneklerin Sunumu

Farız Taşdan, Kıdamli Uzman ve Kurucu Ortak, LifEnergy

11:00 – 11:30   ÇAY/KAHVE ARASI

11:30 – 12:30   EMİSYON TİCARET SİSTEMİ UNSURLARI-1

Zeren Erik, PMR Türkiye Teknik Koordinatörü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

12:30 – 13:30   ÖĞLEN YEMEĞİ

— Öğlen Oturumu —

13:30 – 14:30  EMİSYON TİCARET SİSTEMİ UNSURLARI-II

Zeren Erik, PMR Türkiye Teknik Koordinatörü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

14:30 – 14:30   ÇAY/KAHVE ARASI

14:45 – 15:45  ETS ÇALIŞTAYLARINDAN BEKLENTİLERİN BELİRLENMESİ

Farız Taşdan, Kıdemli Uzman ve Kurucu Ortak, LifEnergy

Engin Mert, Proje Yöneticisi, LifEnergy

15:45 – 16:00   TOPLANTI GERİ BİLDİRİMLERİ ve KAPANIŞ