Emisyon Ticaret Sistemi Tasarım Unsurları Çalıştayı

Kasım 2015 tarihinde başlayan “Türkiye’de Emisyon Ticaret Sisteminin Uygunluğunun Değerlendirilmesi” faaliyeti kapsamında, Emisyon Ticaret Sistemi  (ETS) ve sistem unsurları hakkında kapasite gelişimi sağlamak amacı ile 9-12 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da bir çalıştay düzenlenmiştir. Faaliyetin ilk çalıştayı olan “ETS Tasarım Unsurları Hakkında Bilgilendirme” toplantısına kamu kurum ve kuruşları ile özel sektör temsilcilerinden yaklaşık 120 kişi katılmıştır.

Gerek kamu, gerekse özel sektörden ilginin yoğun olduğu çalıştayda, Avrupa Birliği, Çin ve diğer emisyon ticaret sistemleri hakkında uzmanlaşmış yabancı uzmanlar ilk gün, “Türkiye’de bir Emisyon Ticareti Sisteminin Yol Haritası: Emisyon Ticaret Sistemi’ne Giriş” konulu detaylı bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunumda Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkıları (INDC) hakkında bilgilendirme yapılmış ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik politika seçenekleri paylaşılmıştır. İlgili politikalardan biri olan Emisyon Ticaret Sistemi’nin unsurları, politika hedefleri, küresel uygulamaları, uygulamada karşılaşılan zorluklar gibi konular katılımcılarla detaylı olarak paylaşılmıştır.

Çalıştayın ikinci gününde, “İzleme, Raporlama, Doğrulama ve Akreditasyon (İRDA), Kayıt Sistemi ve Ticaret” başlıklı kapsamlı sunum katılımcılara aktarılmıştır. Sunumda İRDA sisteminin önemine değinilmiş ve uluslararası örnekler katılımcılara aktarılmıştır. Bunlara ek olarak, ETS’de çok önemli iki konu olan kayıt sistemi ve ticaret ile ilgili kapsamlı bilgi, uluslararası örnekler, yapıları, ticaret türleri gibi konular katılımcıların katılımı ve katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda, ayrıca, Amerikan Çevre Koruma Ajansı (US EPA) tarafından geliştirilen “Emisyon Ticaret Sistemi Simülasyonu” etkinliği gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan oluşturulan gruplar, elektrik üretim santrallerini temsil ederek, ETS kapsamında karbon ticaretini bilgisayar ortamında deneyimlemiştir. Bu çalışma sayesinde çalıştay sırasında elde edinilen teorik bilgiler, simülasyon ile etkileşimli olarak tecrübe edilmiştir.

9 – 10 Şubat 2016
Demora Otel, ANKARA

— 1. Gün —

09:00 – 09:30   KAYIT

09:45 – 10:00   AÇILIŞ KONUŞMASI

Türkiye’de Sera Gazı Emisyon Ticaret Sisteminin Kurulması ve İşletilmesinin Değerlendirilmesine Yönelik Yol Haritası

PMR Projesi ve “Ülkemizde Emisyon Ticaret Sisteminin Uygunluğunun Değerlendirilesi” Hakkında Bilgilendirme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

10:30 – 12:00   EMİSYON TİCARETİ: Ana Hedefler, Tasarım Unsurları ve Politika Tercihlerindeki Rolü

-Proje takımının tanıtılması

-Proje ve günlük programın tanıtılması

-Seminer ve çalıştay(lar)ın amaçlarının sunulması

-ETS, Türkiye’nin INDC hedefine ulaşmasını nasıl destekleyebilir?

-ETS 101: Emisyon ticaretinin esasları ve dünya genelinde karbon fiyatlandırma gelişmeleri

-Politika tercihlerinde ETS’nin rolü

-ETS ana tasarım unsurlarının tanıtılması

Maartan Neelis, PhD – Kıdemli Danışman, ECOFYS

12:00 – 13:00   ÖĞLE ARASI

13:00 – 14:00   ETS KAPSAM ve GENEL TASARIM UNSURLARI

-Bu neden önemlidir?

-Gerçekleştirilmesi gereken kıstaslar

-Önemli sorunlar ve Uluslararası örnekler

15 dakika Soru & Cevap arası

Maartan Neelis, PhD – Kıdemli Danışman, ECOFYS

14:00 – 14:30   ÇAY/KAHVE ARASI

14:30 – 15:30   Emisyon üst sınırının belirlenmesi, denkleştirmeler, fiyat/market sabitleme ve çevreleme

-Bu neden önemlidir?

-Gerçekleştirilmesi gereken kıstaslar

-Önemli sorunlar ve uluslararası örnekler

15 dakika Soru & Cevap arası

Maartan Neelis, PhD – Kıdemli Danışman, ECOFYS

15:30 – 16:30   Kapsam, üst sınır belirlenmesi, denkleştirmelerin uygulamaya alınması – etkileşimli oturum

Engin mert, Uzman, Life Enerji

İklim Dirlik Şahin, Uzman, Life Enerji

16:30 – 17:00   Günün Özeti – Geri Bildirim

Dr. Farız Taşdan, Yönetici Ortak, Life Enerji

— 2. Gün —

09:00 – 09:30   KAYIT

09:45 – 10:00   2. GÜNÜN TANITIMI

1. Günün özeti

2. Günün hedefleri

Dr. Farız Taşdan, Yönetici Ortak, Life Enerji

10:00 – 11:00   TAHSİS, KARBON KAÇAĞI ve AÇIK ARTTIRMA

-Bu neden önemlidir?

-Gerçekleştirilmesi gereken kıstaslar

-Önemli sorunlar ve uluslararası örnekler

15 dakika Soru & Cevap arası

Maartan Neelis, PhD – Kıdemli Danışman, ECOFYS

11:00 – 11:30   ÇAY/KAHVE ARASI

11:30 – 12:30   İRDA, Kayıt Sicili ve Ticaret

-Bu neden önemlidir?

-Gerçekleştirilmesi gereken kıstaslar

-Önemli sorunlar ve Uluslararası örnekler

15 dakika Soru & Cevap arası

Dr. Roland Geres,  Kurucu Ortak, FutureCamp

12:30 – 13:30   ÖĞLE ARASI

13:30 – 14:30   ETS Oyunu – 1. Kısım

Bir ETS’ yi simüle etmek için bir oyun oynanacaktır.

Dr. Farız Taşdan, Yönetici Ortak, Life Enerji

Engin Mert, Uzman, Life Enerji

İklim Dirlik Şahin Uzman, Life Enerji

14:30 – 15:00   ÇAY/KAHVE ARASI

15:00 – 16:00   ETS Oyunu – 2. Kısım

Dr. Farız Taşdan, Yönetici Ortak, Life Enerji

Engin Mert, Uzman, Life Enerji

İklim Dirlik Şahin Uzman, Life Enerji

16:00 – 16:30   ETKİLEŞİMLİ DEĞERLENDİRME

Dr. Farız Taşdan, Yönetici Ortak, Life Enerji

Engin Mert, Uzman, Life Enerji

İklim Dirlik Şahin Uzman, Life Enerji

16:30 – 17:00   Günün Özeti

Maartan Neelis, PhD – Kıdemli Danışman, ECOFYS