İzleme, Raporlama ve Doğrulama (İRD) Pilot Çalışmaları Tecrübe Aktarım Toplantısı

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi kapsamında, “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik”in uygulanmasının test edilmesi ve kapasite gelişimi sağlamak amacı ile elektrik, çimento ve rafineri sektörlerinde gönüllü olan tesislerde Eylül 2014 tarihinde pilot çalışmalar başlatılmıştır.

Doğrulama safhası ile tamamlanmak üzere olan pilot çalışmalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin ve edinilen tecrübelerin diğer sektör ve tesislerle paylaşılması amacıyla “İzleme Raporlama Doğrulama (İRD) Pilot Çalışmaları Tecrübe Aktarım Toplantısı” 19 Şubat 2016 tarihinde Ankara Anemon Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Kamu kurum ve kuruşları ile özel sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, elektrik üretimi ve çimento sektörlerinde sera gazı izleme planı, sera gazı emisyon raporu ve doğrulama raporlarının hazırlanması sırasında edinilen deneyimler tesis yetkilileri, danışmanlar ve bağımsız doğrulayıcılar gözünden katılımcılarla paylaşılmıştır.

Sabah oturumunda elektrik üretim tesislerinin, öğleden sonra ise çimento üretim tesislerinin edindikleri tecrübelerin aktarıldığı toplantıda, sera gazlarının izlenmesi sırasında önemli olan noktalar, raporlama ve doğrulama çalışmaları sırasında karşılaşılan genel hatalar ve bunların önlenmesine ilişkin öneriler katılımcılarla paylaşılmıştır. Bununla birlikte, bağımsız doğrulayıcı gözüyle tesislerde genel olarak yapılan hatalar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri aktarılmış, kanıt dokümanların, prosedürlerin, sayaç kalibrasyonlarının ve belirsizlik değerlendirmesinin önemi vurgulanmıştır.

 
19 Şubat 2016
Anemon Otel, ANKARA

— Sabah Oturumu —

09:00 – 09:30   KAYIT

09:30 – 09:45   AÇILIŞ KONUŞMASI

Türkiye’de Sera Gazı Emisyonlarının Takibi ile İlgili Düzenlemeler ve Projeler Hakkında Güncel Bilgilendirme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

09:45 – 12:00   Elektrik sektöründeki gönüllü tesislerde izleme planı ve emisyon raporlarının hazırlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar ve edinilen derslerin paylaşımı

Tesis Gözüyle:

-Selen Kılıç, Çevre Mühendisi

-Ömer Özen, Kimya Mühendisi

EÜAŞ Bursa DKÇS

Yavuz Sucu, Çevre Şefi,  İSKEN

Danışman Gözüyle:

Gediz Kaya, Kurucu Ortak, GAIA Karbon Finans

Doğrulayıcı Gözüyle:

Hande Sezer, Bağımsız Doğrulayıcı

 

12:00 – 12:30  SORU – CEVAP ve KAPANIŞ

12:30 – 13:30  ÖĞLE YEMEĞİ

— Öğlen Oturumu —

14:15 – 15:30   Çimento sektöründeki gönüllü tesislerde izleme planı ve emisyon raporlarının hazırlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar ve edinilen derslerin paylaşımı

Tesis Gözüyle:

-Beril Şenyurt Çevre Sorumlusu

-Okan Güven, Çevre Müdürü

Votorantim Çimento

Danışman Gözüyle:

Engin Mert, Projeler Yöneticisi -Lifenergy

Doğrulayıcı Gözüyle:

Hande Sezer, Bağımsız Doğrulayıcı