Emisyon Ticaret Sistemi Türkiye Senaryoları Çalıştayı

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) projesi kapsamında Kasım 2015 tarihinde başlayan “Türkiye’de Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Uygunluğunun Değerlendirilmesi” faaliyeti başlatılmıştır. ETS hakkında kapasite gelişimi sağlamak ve ETS’nin Türkiye için etkin bir emisyon azaltım aracı arz edip edemeyeceğine dair analizlerin yapılmasını hedefleyen faaliyetin ilk çalıştayı 9-12 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

15-18 Mart 2016 tarihinde ikincisi gerçekleştirilen çalıştayda, ülkemiz için ETS senaryoları değerlendirilmiş; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin görüşleri yoğun grup çalışması neticesinde alınmıştır.

Çalıştayın ilk gününde, ETS hakkında uzmanlaşmış yabancı ve yerel uzmanlar ETS kapsamı, genel unsurları ve üst sınır belirleme hakkında aktarımda bulunmuş ve Avrupa Birliği ETS ile dünyadaki diğer ülkelerden örnekler paylaşmışlardır.

Çalıştayın ikinci gününde, emisyon tahsisleri, karbon kaçağı ve açık arttırma ile ilgili detaylı bilgiler katılımcılarla paylaşılırken, tahsisatların dağıtılması hakkında yöntemler, uluslararası deneyimler ve Avrupa Birliği özelinde tahsisatların dağıtımı hakkında tecrübeler katılımcılarla paylaşılmıştır. Bununla birlikte, İzleme, Raporlama, Doğrulama, Akreditasyon (İRDA) hakkında, bir önceki çalıştayda aktarılan bilgiler ışığında ikincil piyasa ürünleri detaylandırılmıştır.

ETS’nin tasarımı ve kurgulanmasına yönelik olarak tüm kilit unsurlar, teorik bilginin yanı sıra grup çalışmaları ile pekiştirilmiş ve ülkemiz için ETS senaryoları tartışılmıştır.

15-16 Mart 2016
Demora Otel, ANKARA

— 1. Gün —

09:00 – 09:30   KAYIT

09:30 – 10:00   AÇILIŞ KONUŞMASI

-Bir önceki çalıştayın yansımaları

-Bu çalıştayın hedefleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Lifenerji

10:00 – 10:30   ETS kapsam ve genel tasarım unsuları

-Bir önceki çalıştayın ana mesajlarına genel bir bakış

-Tartışma oturumunun tanıtımı

Maarten Neelis, PhD Kıdemli Danışman -ECOFYS

10:30 – 10:45  ÇAY/KAHVE ARASI

10:45 – 12:15  Grup Çalışması – ETS kapsam ve genel tasarım unsurları

-Bir önceki çalıştaya ait soruların yanıtlanması

-Türkiye senaryolarının tartışılması/araştırmalar

-Sektör ve kurumsal ana hususların tartışılması

Dr. Farız Taşdan, Yönetici Ortak -Lifenerji

Engin Mert, Uzman -Lifenerji

Dr. Roland Geres, Kurucu Ortak -FutureCamp

Maarten Neelis, PhD Kıdemli Danışman -ECOFYS

12:15 – 13:15  ÖĞLE ARASI

13:15 – 13:45   Emisyon üst sınırının belirlenmesi, fiyat/market sabitleme ve çerçeveleme

-Bir önceki çalıştayın ana mesajlarına genel bir bakış

-Tartışma oturumunun tanıtımı

Maarten Neelis, PhD Kıdemli Danışman -ECOFYS

13:45 – 14:45  Grup Çalışması – Emisyon üst sınırının belirlenmesi, fiyat/market sabitleme ve çerçeveleme

-Bir önceki çalıştaya ait soruların yanıtlanması

-Türkiye senaryolarının tartışılması/araştırmalar

-Sektör ve kurumsal ana hususların tartışılması

Dr. Farız Taşdan, Yönetici Ortak -Lifenerji

Engin Mert, Uzman -Lifenerji

Dr. Roland Geres, Kurucu Ortak -FutureCamp

Maarten Neelis, PhD Kıdemli Danışman -ECOFYS

14:45 – 15:00  ÇAY/KAHVE ARASI

15:00 – 15:30  Grup Çalışması – Emisyon üst sınırının belirlenmesi, fiyat/market sabitleme ve çerçeveleme tartışma oturumu(devam)

Dr. Farız Taşdan, Yönetici Ortak -Lifenerji

Engin Mert, Uzman -Lifenerji

Dr. Roland Geres, Kurucu Ortak -FutureCamp

Maarten Neelis, PhD Kıdemli Danışman -ECOFYS

15:30 – 16:00  Özel Odak Konusu: ulusal ve uluslararası denkleştirme

-Bir önceki çalıştayın ana mesajlarına genel bir bakış

-Tartışma oturumunun tanıtımı

Dr. Roland Geres, Kurucu Ortak -FutureCamp

16:00 – 17:00  Grup Çalışması – Denkleştirme

-Bir önceki çalıştaya ait soruların yanıtlanması

-Türkiye senaryolarının tartışılması/araştırmalar

-Sektör ve kurumsal ana hususların tartışılması

Dr. Farız Taşdan, Yönetici Ortak -Lifenerji

Engin Mert, Uzman -Lifenerji

Dr. Roland Geres, Kurucu Ortak -FutureCamp

Maarten Neelis, PhD Kıdemli Danışman -ECOFYS

— 2. Gün —

09:00 – 09:30   KAYIT

09:30 – 10:00   AÇILIŞ ve Geribildirimler

Lifenerji

10:00 – 10:30   Tahsis, karbon kaçağı ve açık arttırma

-Bir önceki çalıştayın ana mesajlarına genel bir bakış

-Tartışma oturumunun tanıtımı

Maarten Neelis, PhD Kıdemli Danışman -ECOFYS

10:30 – 10:45  ÇAY/KAHVE ARASI

10:45 – 12:15  Grup Çalışması – Tahsis, karbon kaçağı ve açık arttırma

-Bir önceki çalıştaya ait soruların yanıtlanması

-Türkiye senaryolarının tartışılması/araştırmalar

-Sektör ve kurumsal ana hususların tartışılması

Dr. Farız Taşdan, Yönetici Ortak -Lifenerji

Engin Mert, Uzman -Lifenerji

Dr. Roland Geres, Kurucu Ortak -FutureCamp

Maarten Neelis, PhD Kıdemli Danışman -ECOFYS

12:15 – 13:15  ÖĞLE ARASI

13:15 – 13:45  İRDA, Kayıt sicili ve ticaret

-Şirketlerin olumlu deneyimleri

-Açık arttırmayla ilgili daha fazla açıklamalar

Dr. Roland Geres, Kurucu Ortak -FutureCamp

13:45 – 14:15  İRDA, Kayıt sicili ve ticaret

-Bir önceki çalıştayın ana mesajlarına genel bir bakış

-Tartışma oturumunun tanıtımı

Dr. Roland Geres, Kurucu Ortak -FutureCamp

14:15 – 14:30  ÇAY/KAHVE ARASI

14:30 – 15:30  Grup Çalışması – İrda, kayıt sicili ve ticaret

-Bir önceki çalıştaya ait soruların yanıtlanması

-Türkiye senaryolarının tartışılması/araştırmalar

-Sektör ve kurumsal ana hususların tartışılması

Dr. Farız Taşdan, Yönetici Ortak -Lifenerji

Engin Mert, Uzman -Lifenerji

Dr. Roland Geres, Kurucu Ortak -FutureCamp

Maarten Neelis, PhD Kıdemli Danışman -ECOFYS

15:30 – 15:50  Günün sonlandırılması ve geri bildirimler

Dr. Farız Taşdan, Yönetici Ortak -Lifenerji