Doğrulama Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı Gerçekleşti

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi kapsamında “Doğrulama  Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı” 18-19 Nisan 2016 tarihlerinde Bakanlığımız’da gerçekleşmiştir. Doğrulama konusunda uzmanlaşmış yabancı uzmanlar tarafından verilen eğitimde, doğrulayıcıların akreditasyon şartlarını belirleyen ISO-14065 ve ISO14066 standartları ile ilgili bilgileri aktarmak ve akreditasyon sırasında yaşanılan tecrübelerin aktarılması hedeflenmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları ve Türk Akreditasyon Kurumu’nun temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen eğitimin birinci gününde, sera gazı doğrulama ve onaylama yapan kuruluşların uluslararası akreditasyonu için gerekli şartları açıklayan standart olan ISO 14065 katılımcılarla detaylı olarak tartışılmıştır. Ayrıca, ISO 14065 ile ilgili olan diğer standartlar (14064, 14065, 14066), Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği ve 600/2012 sayılı Avrupa Birliği Mevzuatı ile olan bağlantısı katılımcılar ile tartışılmıştır.

Eğitimin ikinci gününde, baş doğrulayıcıların ve doğrulayıcıların yetkinlik ve yeterliliklerini belirleyen ISO 14066 standardı hakkında katılımcılara bilgiler aktarılmıştır. Bu bağlamda ISO 14066 standardının uygulanmasında gerekli olan yeterlilik şartları katılımcılara aktarılmış ve yapılan tartışmalar ve alıştırmalarla teorik bilgiler, pratik çalışmalarla detaylı olarak irdelenmiştir.

 

1. GÜN – 18 NİSAN 2016 – ANKARA

09:45 – 10:00   AÇILIŞ

-İlgili ISO Standartları hakkında bilgilendirme (14064-14065-14066)

-ISO 14065 ve Türk Doğrulama Tebliği

10:45 – 12:00   ISO 14065’e göre Doğrulama Kuruluşları için gereklilikler – I

-ISO 1405’in kapsamı ve gereklilikleri

-Doğrulama kuruluşları için genel kurallar

-Yetkilendirmeler

12:00 – 12:15  ISO 14065’e göre Doğrulama Kuruluşları için gereklilikler – II

-İletişim ve kayıtlar


12.15 – 13.00 Öğlen arası

13:00 – 14:15  ISO 14065’e göre Doğrulama Kuruluşları için gereklilikler – III

-Onaylama ve doğrulama süreçleri

-Başvuru ve şikayetler

14:15 – 14:45  ISO 14065’e göre Doğrulama Kuruluşları için gereklilikler – IV

-Özel onaylamalar veya doğrulamalar

-Yönetim sistemleri

15:00 – 15:45   ISO-14065 (ve ISO 14066) hakkında grup çalışması ve tartışmalar

-İlgili ISO standartları arasındaki ilişkiler (ISO-14064-14065-14066)

-Türk Doğrulama Tebliği ve ISO 14065 arasındaki ilişki

-AB 600/2012 Mevzuatı

15:00 – 16:30  Yazılı prosedürler hakkında örnek dokümanlar

-Kalite yönetimi kılavuzu yapısı

-Proses ve çalışma talimatları arasındaki ilişki

-Doğrulama hakkında çerçeve proses talimatı örneği

16:45 – 17:15  Soru & Cevaplar

2. GÜN – 19 NİSAN 2016 – ANKARA

09:45 – 10:00   AÇILIŞ 1. Günün özeti

10:00 – 10:45   ISO 14066’e göre Onaylama ve Doğrulama Ekipleri için gereklilikler-I

11:00 – 11:15   ISO 14066’e göre Onaylama ve Doğrulama Ekipleri için gereklilikler-II

11:15 – 12:30   ISO 14066’e göre Onaylama ve Doğrulama Ekipleri için gereklilikler-II


12.30 – 13.15 Öğlen arası

13:15 – 14:00   Grup çalışması ve tartışma (ISO 14065 ve 14066)

14:00 – 15:00   Onaylama ve Doğrulama Ekipleri için gözetim ve yeterlilik gereksinimleri

15:15 – 16:00   Sorular&cevaplar (1. ve 2. Gün)

16:45 – 17:15   Sorular&cevaplar (İRD ile ilgili konular hakkında)