Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi kapsamında, Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik olarak piyasa temelli mekanizmalar hakkında kapasite geliştirme faaliyetleri ile bu mekanizmaların ülkemize uygunluğunu araştırma amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. Haziran 2016 tarihinden itibaren, PMR Türkiye’nin yeni projesi olan “Analitik Rapor 2: Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi” çalışması başlayacaktır.

Bu çalışma öncesinde, kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 12 Mayıs 2016 tarihinde “Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmaları Hakkında Önbilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, “Analitik Rapor 2” çerçevesinde irdelenecek olan karbon vergisi, yenilenebilir enerji sertifikalarının ticareti, enerji verimliliği sertifikalarının ticareti, kapsamlı kredilendirme mekanizması ve sonuç odaklı finansman hakkında bilgilendirme yapılmış;  dünya örnekleri paylaşılmıştır. Aktarılan bilgiler ışığında, katılımcıların mekanizmalar ile ilgili ilk görüşleri alınmış, çalışmaya yön verecek ilk bilgiler edinilmiştir.

12 Mayıs 2016
Demora Otel, Elegance Salonu – ANKARA

09:30 – 10:00   KAYIT

10:00 – 10:15   AÇILIŞ KONUŞMASI

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Projesi (PMR) Hakkında

Projenin amacı, gelinen nokta ve toplantı gündeminin tanıtılması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

10:15 – 11:00   Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarına Giriş

Dünya Uygulamalarında Farklı Örneklerin Sunumu-I

Karbon Vergisi, Yenilenebilir Enerji Sertifikalarının Ticareti, Enerji Verimliliği Sertifikalarının Ticareti, Genişletilmiş Emisyon Azaltım Programı, Sonuç Odaklı Finansman

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

11:00 – 11:30   ÇAY/KAHVE ARASI

10:00 – 11:00   Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarına Giriş

Dünya Uygulamalarında Farklı Örneklerin Sunumu-II

Karbon Vergisi, Yenilenebilir Enerji Sertifikalarının Ticareti, Enerji Verimliliği Sertifikalarının Ticareti, Genişletilmiş Emisyon Azaltım Programı, Sonuç Odaklı Finansman

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

12:30 – 13:30   ÖĞLE YEMEĞİ