Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Yönlendirme Toplantısı

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi kapsamında, Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik olarak piyasa temelli mekanizmalar hakkında kapasite geliştirme faaliyetleri ile bu mekanizmaların ülkemize uygunluğunu araştırma amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. Haziran 2016 tarihinden itibaren, PMR Türkiye’nin yeni projesi olan “Analitik Rapor 2: Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi” çalışması başlamıştır.

Bu çalışma kapsamında kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 02 Haziran 2016 tarihinde “Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Yönlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

Toplantının sabah oturumunda katılımcılarla karbon vergisi, enerji verimliliği ticareti, yenilenebilir enerji yükümlülüğü, kapsamlı kredilendirme mekanizması ve sonuç odaklı finansmanın kapsamı, amaçları, uluslararası örnek uygulamaları ve avantaj ve dezavantajlar paylaşılmıştır. Ayrıca katılımcıların bahsi geçen piyasa temelli mekanizmalar hakkındaki soruları cevaplanmıştır.

Öğlen oturumunda ise katılımcılarla enerji, sanayi, ulaştırma, atık ve bina sektörlerinde uygulanabilecek piyasa temelli mekanizmaların önceliklendirilmesi ile ilgili grup çalışması yapılarak katılımcıların görüş ve önerileri alınmış ve ilerideki çalışmalara ışık tutacak bilgiler edinilmiştir.

02 Haziran 2016
Demora Otel – ANKARA

— Sabah Oturumu —

09:15 – 09:45   KAYIT

09:45 – 10:00   AÇILIŞ KONUŞMASI

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Projesi (PMR) Hakkında

Projenin amacı, gelinen nokta ve toplantı gündeminin tanıtılması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

10:00 – 11:00   Proje Hedefleri ve Faaliyetleri Hakkında

-Hedefler

-Faaliyetler

-Takvim

-Çıktılar

Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarına Giriş-I

-Yenilenebilir enerji ticaret mekanizmaları (RETS)

-Enerji Verimliliği Ticaret Mekanizmaları (EETS)

Ricardo AEA-Ecofys-Life Enerji

11:00 – 11:15   ÇAY/KAHVE ARASI

10:00 – 11:00  Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarına Giriş-II

-Karbon vergisi

-Kapsamlı kredilendirme mekanizması (Scaled-up crediting mechanism)

-Sonuç odaklı finansman (Result-based finance)

-Gelir kullanım seçenekleri (Revenue recycling options)

Ricardo AEA-Ecofys-Life Enerji

12:30 – 13:30   Öğle Yemeği

— Öğlen Oturumu —

13:30 – 15:30  Sektör özelinde incelemeler ve grup çalışması

-Sektör sunumları ve tartışmalar

-Sektörler: Elektrik, Sanayi, Atık, Taşımacılık ve Konutlar

-Sektörün boyutu (ekonomik, emisyon salımı, enerji)

-Sektör eğilimleri

-Sektörlerin karakteristik özellikleri (Ekonomik işletmelerin yoğunlaşması, devlet kontrolü/etkisi, coğrafi dağılımı, emisyon kaynaklarının dağılımı, rekabet konuları)

-Var olan politikalar

-Sera gazı azaltım potansiyeli

Ricardo AEA-Ecofys-Life Enerji

15:30 – 15:45   ÇAY/KAHVE ARASI

15:45 – 17:20  Olası Piyasa Temelli Mekanizmalar

Grup Çalışması: Katılımcılar 4 gruba ayrılarak, her grup için olası bir ya da iki sektör özelinde piyasa temelli mekanizmaların uygunluğu tartışılacaktır.

17:20 – 17:30   Kapanış