Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Bileşeni Son Çalıştayları

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi kapsamında, Kasım 2015 tarihinde “Türkiye’de Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Uygunluğunun Değerlendirilmesi” bileşeni başlatılmıştır. ETS hakkında kapasite gelişimi sağlamak ve ETS’nin Türkiye için etkin bir emisyon azaltım aracı arz edip edemeyeceğine dair analizlerin yapılmasını hedefleyen bileşenin birinci ve ikinci çalıştayları Şubat ve Mart 2016 tarihinde düzenlenmiştir. Bileşenin üçüncü ve dördüncü çalıştayları ise 20-23 Eylül 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Adnan TAN’ın konuşmasıyla açılışı yapılan çalıştaya, kamu kurumları yetkilileri ve özel sektör temsilcileri katılım sağlamıştır.

Genel Müdür Yardımcısı Adnan TAN konuşmasında, proje kapsamında yapılan çalıştaylarda kapasite gelişimi sağlanmasının yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin fikirlerinin alınmasının çok değerli olduğuna vurgu yapmıştır. Ayrıca, Sayın TAN, Türkiye’nin “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası”na Ulusal Katkı Niyet Beyanı”nı sunması ve Paris Anlaşmasının ülkemiz tarafından Nisan ayında imzalaması ile ulusal ve uluslararası arenada iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yoğunlaşacağını aktarmıştır.

Sayın TAN, bu gelişmeler ışığında PMR Türkiye Programı kapsamında emisyon ticaret sistemi, karbon vergisi, yeşil ve beyaz enerji sertifikaları gibi karbon fiyatlandırma politikalarının analitik ve katılımcı bir şekilde çalışılmasının ve tartışılmasının, ülkemizde bilgiye dayalı kararların alınabilmesi açısından önem arz ettiğini belirtmiştir.

Çalıştayın ilk gününde ETS için gereken fonksiyonlar ve dayanağını teşkil eden yasal ve kurumsal yapı katılımcılara aktarılmıştır. Uluslararası örnekler ve grup çalışmaları ile elde edilen bilgiler pekiştirilmiştir.

Çalıştayın ikinci gününde ise Türkiye’de pilot ETS uygulamasında tasarım seçeneklerinin değerlendirilmesine yönelik kriterler incelenmiş ve grup çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ayrıca bileşen kapsamında hazırlanan Emisyon Ticaret Sistemi Özel Sektör Kılavuzu katılımcılarla paylaşılmış ve kılavuz hakkında fikirleri alınmıştır.

20-23 Eylül 2016
Holiday Inn Oteli-Çukurambar, Ankara

— 1. Gün —

09:30 – 10:00   KAYIT

10:00 – 10:45   SUNUM

-Özet: ETS’nin tasarım unsurları

-Daha önceki çalıştaydan elde edilen sonuçlar (ETS tasarım senaryoları)

-ETS’nin diğer (mevcut) politika araçları ile muhtemel etkileşimleri

Maarten Neelis, PhD  -ECOFYS

10:45 – 11:30   SUNUM

-ETS’nin yönetilmesi ve yürütülmesi için gereken fonksiyonlar

-ETS’nin dayanağını teşkil eden yasal ve kurumsal yapı

-Uluslararası Örnekler

-Grup çalışmasına giriş

Özlem Döğerlioğlu, Döğerlioğlu Avukatlık Bürosu

ÇAY/KAHVE ARASI

11:45 – 12:30   Grup çalışması: Yasal ve kurumsal eksikliklerin belirlenmesi ve Türkiye’nin kendine özgü ihtiyaçlarının tartışılması

Maarten Neelis, PhD, ECOFYS

Felix Nickel, FutureCamp Climate GmbH

Özlem Döğerlioğlu, Döğerlioğlu Avukatlık Bürosu

Ramazan Aslan, Life Enerji

Engin Mert, Life Enerji

İklim Şahin, Life Enerji

12:30 – 13:30   ÖĞLE ARASI

13:30 – 15:00   Grup çalışmasına devam edilmesi

Moderatör tarafından kapanış ve değerlendirme/ sorular: 30 dakika

Maarten Neelis, PhD, ECOFYS

Felix Nickel, FutureCamp Climate GmbH

Özlem Döğerlioğlu, Döğerlioğlu Avukatlık Bürosu

Ramazan Aslan, Life Enerji

Engin Mert, Life Enerji

İklim Şahin, Life Enerji

ÇAY/KAHVE ARASI

15:15 – 16:15  Sunum: Çalışmanın ön sonuçları:

-Tespit edilen yasal ve kurumsal eksiklikler ve Türkiye’nin ihtiyaçlarının tartışılması

-Türkiye’de muhtemel bir ETS için Yasal ve Kurumsal Tavsiyeler

Özlem Döğerlioğlu, Döğerlioğlu Avukatlık Bürosu

16:15 – 16:30  KAPANIŞ

Engin Mert, Life Enerji

— 2. Gün —

09:30 – 10:00   KAYIT

10:00 – 11:30   SUNUM

-Türkiye için tasarım seçenekleri

-Türkiye’de (pilot) ETS’nin tasarım seçeneklerinin değerlendirilmesi için kriterler

-Çalıştay yöntemine giriş

Felix Nickel, FutureCamp Climate GmbH

ÇAY/KAHVE ARASI

11:45 – 12:30   Grup çalışması: Kriterlere dayalı olarak tasarım seçeneğinin değerlendirmesi

Maarten Neelis, PhD, ECOFYS

Felix Nickel, FutureCamp Climate GmbH

Özlem Döğerlioğlu, Döğerlioğlu Avukatlık Bürosu

Ramazan Aslan, Life Enerji

Engin Mert, Life Enerji

İklim Şahin, Life Enerji

12:30 – 13:30  ÖĞLE ARASI

13:30 – 14:30  Grup çalışmasına devam edilmesi

Kapanış ve değerlendirme/ sorular

Maarten Neelis, PhD, ECOFYS

Felix Nickel, FutureCamp Climate GmbH

Özlem Döğerlioğlu, Döğerlioğlu Avukatlık Bürosu

Ramazan Aslan, Life Enerji

Engin Mert, Life Enerji

İklim Şahin, Life Enerji

ÇAY/KAHVE ARASI

14:45 – 16:15  Sunum: Türk Pilot ETS’si için bir Eylem Planına Doğru

-Çalışmalardan elde edilen ön çıkarımlar

-Bir önceki günün çıktılarının değerlendirilmesi (tamamlanması gereken yasal ve kurumsal eksiklikler) Değerlendirme/ Sorular

Felix Nickel, FutureCamp Climate GmbH          

16:15 – 16:30  KAPANIŞ

Engin Mert, Life Enerji