Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmaları 1. Geribildirim ve Kapasite Geliştirme Toplantısı

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi kapsamında, Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik olarak piyasa temelli mekanizmalar hakkında kapasite geliştirme faaliyetleri ile bu mekanizmaların ülkemize uygunluğunu araştırma amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda Haziran 2016 tarihinden itibaren “Analitik Rapor 2: Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi” bileşeni başlamıştır.

Bileşen kapsamında kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 5 Ekim 2016 tarihinde “Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmaları 1. Geribildirim ve Kapasite Geliştirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

Toplantının sabah oturumunda karbon vergisi, enerji verimliliği ticareti ve yenilenebilir enerji ticaretinin analizi, kurumsal, yasal düzenlemeler ve ekonomik etkileri hakkında kapsamlı değerlendirme yapılmış, ilgili mekanizmalara ilişkin uluslararası örnekler katılımcılarla paylaşılmıştır.

Öğlen oturumda ise kapsamlı kredilendirme mekanizmaları ve sonuç odaklı finansman hakkındaki bilgiler detayları ile katılımcılarla paylaşılmış, ayrıca katılımcıların tartışılan konulara ilişkin soruları cevaplanmıştır. Her iki oturumda gerçekleştirilen grup çalışmalarıyla bahsi geçen piyasa temelli mekanizmaların genel düzeyde değerlendirilmesi yapılmıştır.

Sabah Oturumu

09:15 – 09:45   Kayıt

09:45 – 09:50   Açılış Konuşması-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

09:50 – 10:00   Projeye Genel Bakış

-Projenin tanıtımı

-Yönlendirme toplantısının çıktıları ve projeye katkıları

-Adım 1 ve Geri Bildirim Toplantısının yapısı

Sorular ve Açıklamaları

Oturum 1: Piyasa Temelli Mekanizmaların Değerlendirilmesi ve Vaka Çalışmaları

Hedefler:

Her bir PTM’nın tanıtılması ve değerlendirilmesi (her bir PTM için 5-10 dakika)

-Vaka çalışmalarının tanıtılması (her bir vaka çalışması için 8 dakika)

-Her bir PTM için soru cevap oturumu ve Türkiye’ye uygunluğuyla ilgili geri bildirim toplanması (her bir PTM için 15 dakika)

10:00 – 10:50  Oturum 1a: Karbon Vergisi

10:50 – 11:05   Çay/Kahve arası

11:05 – 11:40   Oturum 1b: Enerji Verimliliği Ticareti

11:40 – 12:15   Oturum 1c: Yenilenebilir Enerji Ticareti

12:15 – 13:30   Öğle Yemeği

 

Öğlen Oturumu

13:30 – 14:20   Oturum 1d: Kapsamlı Kredilendirme Mekanizması

12:20 – 15:00   Oturum 1e: Sonuç Odaklı Finansman

15:00 – 15:15   Çay/Kahve arası

15:15 – 16:00   Her bir PTM’nın üst düzey özetinin karşılaştırması (10 dakika)

-Sektörel düzeyde vaka çalışması değerlendirmesi (10-15 dakika)

-Tartışma ve geri bildirim (20 dakika)

16:00 – 16:15   Diğer geri bildirimlerin alınması

Önceden dağıtılmış olan rapor içeriği ile ilgili, katılımcıların sorularının ve yorumlarının alınması için açık oturumun gerçekleştirilmesi

16:15 – 16:20   Günün Özeti-Kapanış