Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Kapanış Toplantısı ile ETS Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

2016 yılında, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılım ve katkıları ile yoğun bir çalıştay ve raporlama sürecinin ardından “Türkiye’de Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Uygunluğunun Değerlendirilmesi” bileşeni tamamlanmıştır. PMR Türkiye kapsamında uygulanan bileşenle; ETS’nin tasarım unsurları, Türkiye için ETS senaryoları, politika etkileşimi, gerekli olan yasal ve teknik altyapı hakkında kapasite gelişimi sağlanmış; ülkemiz için “ETS Uygulama Yol Haritası” ile özel sektöre yönelik “ETS Hazırlık Kılavuzu” hazırlanmıştır.

Toplantı açılışında Bakanlığımız, PMR ve benzeri projelerin, Niyet Edilen Ulusal Katkı’nın (NDC) eylem planına dökülmesinde büyük fayda sağlayacağını belirtmiş; özellikle dünyada giderek yaygınlaşan karbon fiyatlandırma mekanizmaları hakkında kapasite gelişiminin önemini vurgulamıştır. İlginin yoğun olduğu toplantıda, Türk ve yabancı uzmanlar tarafından çalışmanın sonuçları katılımcılarla paylaşılmıştır.

Toplantının ikinci günü ise, Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Karbon Hareketi Ortaklığı (ICAP), Vivid Economics’den uzmanlar, AB ve diğer ülkelerde uygulanan emisyon ticaret sistemlerinin nasıl kurgulandıkları, yaşanan zorluklar, edinilen dersler ve Türkiye için önerilerin yanı sıra; karbon kaçağı konusunda deneyimlerini paylaştılar. Ayrıca, ülkemizde uygulanması durumunda, ETS’den etkilenebilecek tesislere yol gösterici olması açısından da Avrupa’da faaliyet gösteren elektrik, çimento ve demir-çelik sektörlerinden temsilciler kendi sektörlerinde ETS’ye uyum çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Toplantıda, ayrıca, Dünya Bankası Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Sekreteryası ve ICAP’in ortak olarak hazırlayıp yayımladıkları “Uygulamada Emisyon Ticareti: Tasarım ve Uygulama El Kitapçığı”nın Türkçe lansmanı da yapılmış ve katılımcılarla paylaşılmıştır. ETS hakkında bir başucu kitabı olma özelliği gösteren rapor ETS’nin tasarlanması ve uygulanması hakkında hemen hemen tüm sorulara cevap verebilecek nitelikte olup ve ülke örnekleri ile zengin bir içerik sunmaktadır.

Çeviri çalışmaları devam eden “Türkiye için ETS Uygulama Yol Haritası” ve “Özel Sektör için ETS Hazırlık Kılavuzu”’nun Türkçe versiyonları Şubat 2017 ‘de proje web sitesinde yayımlanacaktır.

12-13 Aralık 2016
Holiday Inn Oteli-Çukurambar, Ankara

1. Gün

09:30 – 10:00   KAYIT

10:00 – 10:30   AÇILIŞ KONUŞMASI

PMR Projesi Ve ETS Bileşeni Hakkında Genel Değerlendirme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

10:30 – 11:15   Düşük Karbonlu Piyasalar İçin Emisyon Azaltım Politikalarının Bir Parçası Olarak Emisyon Ticareti, Giriş

Maarten Neelis, ECOFYS

11:15 – 11:45   ÇAY/KAHVE ARASI

11:45 – 12:15   Türkiye’de Muhtemel ETS Tasarımı İçin Kurumsal Ve Yasal Altyapı

Av. Özlem Döğerlioğlu, Döğeroğlu Hukuk

12:15 – 12:45  Sorular & Cevaplar

12:55 – 14:00  Öğle Yemeği

14:00 – 14:30  Türkiye’de Uygulanabilecek Pilot ETS’nin Muhtemel Tasarımı

Roland Geres, FutureCamp

14:30 – 14:45  Sorular & Cevaplar

14:45 – 15:15  ÇAY/KAHVE ARASI

15:15 – 15:45  Türkiye’de Uygulanabilecek Muhtemel ETS’ye Özel Sektör Nasıl Hazırlanmalı

Roland Geres, Future Camp

15:45 – 16:00  Sorular & Cevaplar

KAPANIŞ

2. Gün

09:30 – 10:00   KAYIT

1. Oturum: Diğer ETS Uygulamalarından Tecrübeler ve Edinilen Dersler

10:00 – 10:30   AB ETS’den Edinilen Dersler ve Türkiye’ye Öneriler

Damien Meadows, Avrupa Komisyonu

10:30 – 11:00   Diğer Emisyon Ticaret Sistemlerinden Tecrübeler

John Ward, Vivid Economics

11:00 – 11:15   ÇAY/KAHVE ARASI

11:15 – 11:45   Karbon Kaçağı, Teori ve Kanıtlar

Alexander Eden, International Carbon Action Partnership (ICAP)

11:45 – 12:00  Sorular & Cevaplar

12:00 – 13:00  ÖĞLE YEMEĞİ

2. Oturum: Özel Sektör Emisyon Ticaret Sistemine Nasıl Hazırlanabilir?

13:00 – 13:30   ETS’ye Tabi Sektörlerin İç Organizasyonları Nasıl Olmalı?

Roland Geres, Future Camp

13:30 – 14:00   AB ETS’de Elektrik Sektörü Tecrübeleri

Jean-Yves Canneil, Fransa Elektrik Şirketi (EDF)

14:00 – 14:15   ÇAY/KAHVE ARASI

14:15 – 14:45   AB ETS’de Çimento Sektörü Tecrübeleri

Manuela Ojan, Heidelbergcement, CEMBUREAU, İklim ve Enerji Çalışma Grubu Üyesi

14:45 – 15:00   AB ETS’de Demir-Çelik Sektörü Tecrübeleri

Jean Theo Ghenda, EUROFER

15:00 – 15:15  Sorular & Cevaplar

Özel Oturum: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı (COP-22) ve Türkiye Hakkındaki Gelişmeler

15:15 – 15:30  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

16:00                Sorular & Cevaplar

Kapanış