Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının (PTM) Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Geri Bildirim Toplantısı

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi kapsamında, Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik olarak piyasa temelli mekanizmalar hakkında kapasite geliştirme faaliyetleri ile bu mekanizmaların ülkemize uygunluğunu araştırma amaçlı çalışmalar yapılmaktadır.

Haziran 2016 tarihinden itibaren PMR Türkiye Projesi’nin yeni bileşeni olan “Analitik Rapor 2: Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi” çalışması başlamıştır. Bileşen kapsamında elektrik üretimi, sanayi, ulaştırma, atık ve bina sektörlerinde karbon vergisi, kapsamlı kredilendirme mekanizması, enerji verimliliği ticareti, yenilenebilir enerji sertifika ticareti ve Sonuç Odaklı Finansman” mekanizmaları ele alınmakta ve ülkemize uygunlukları değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda 2016 yılında gerçekleştirilen toplantılarda, piyasa temelli mekanizmaların çalışma prensipleri, avantajları, dezavantajları ve uluslararası örnekler katılımcılarla paylaşılmıştır.

Bu bağlamda, piyasa temelli mekanizmalardan gelir sağlama ve gelir kullanımı ve politika etkileşim konuları hakkında değerlendirme yapılması amacıyla 13 Ocak 2017 tarihinde “Geri Bildirim Toplantısı” düzenlenmiştir.

Toplantının sabah oturumunda piyasa temelli mekanizmalardan gelir sağlama ve gelir kullanımı hakkındaki bilgiler detayları ile katılımcılarla paylaşılmış, Türkiye’de PTM gelir kullanım seçeneklerini değerlendirmek üzere grup çalışması gerçekleştirilmiştir.

Öğle oturumda ise piyasa temelli politika etkileşimlerinin incelenmesine ilişkin bilgiler aktarılmıştır. Gerçekleşen sunumların sonrasında, yukarıda belirtilen sektörlerde politika etkileşimlerini değerlendirmek amacıyla grup çalışması yapılmış, katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır.

13 OCAK 2017
Greenpark Otel-Çukurambar, Ankara

Sabah Oturumu

09:15 – 09:45   KAYIT

09:45 – 09:50   AÇILIŞ KONUŞMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

09:50 – 10:35   Oturum 1: Gelir Sağlama ve Gelir Kullanımına Giriş

-Gelir kullanımına giriş

-Kullanım seçenekleri ve alanları

-Türkiye’de gelir kullanımı

Sorular ve Açıklamaları

10:35 – 12:50  Oturum 1: Gelir Sağlama ve Gelir Kullanımına Giriş

-Tasarım konularına giriş

Türkiye’de gelir kullanım seçeneklerini değerlendirmek üzere gruplar çalışmasına ayrılma

12:50 – 14:00  Öğle Yemeği

Öğlen Oturumu

14:00 – 15:00   Oturum 3: Piyasa Temelli Politika Etkileşimlerinin İncelenmesi

-Piyasa temelli mekanizmalar üzerine hatırlatma ve etkileşim incelemesine giriş

-Türkiye için proje değerlendirmesinin açıklanması

15:00 – 17:15  Oturum 4: Politika Çakışmalarına Derinlemesine Bakış

-Elektrik sektöründe proje değerlendirmesi üzerine sunum

Projenin kapsadığı her bir sektör için (elektrik, atık, binalar, sanayi ve ulaşım) Türkiye’de politika etkileşimlerini değerlendirmek üzere gruplar çalışmasına ayrılma

Nihai geri bildirim raporu

17:15 – 17:30  Günün Özeti – KAPANIŞ