Türkiye için Sektörel Bazda Marjinal Emisyon Azaltım Maliyeti Eğrilerinin Geliştirilmesi Yönlendirme Çalıştayı

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi kapsamında, Mart 2017 tarihinden itibaren karbon fiyatlandırma politikalarının etkilerinin öngörülmesi amacı ile modelleme çalışmaları başlamıştır.

“Türkiye’de Karbon Fiyatlandırmanın Mali, Ekonomik ve Sektörel Etkilerinin Modellenmesi” ve “Türkiye için Sektörel Marjinal Emisyon Azaltım Maliyeti Eğrilerinin Geliştirilmesi”ni hedefleyen analizlerin, Türkiye’de karbon fiyatlandırma politikalarının uygunluğunun değerlendirilmesi konusuna ışık tutması hedeflenmektedir.

Kamu ve özel sektörden temsilcilerin katılımı ile 8-9 Mart 2017 tarihinde “Yönlendirme Çalıştayı” ile başlayan çalışmalarda,  özellikle, emisyon ticaret sistemi (ETS), karbon vergisi gibi politikalarda uygulanabilecek farklı tasarım kurguları, farklı fiyatlar ve emisyon üst sınırı gibi unsurların olası etkileri model çalışması ile ortaya konacaktır. Bu çalışmalar ile karbon fiyatlandırma politikaların neticesinde oluşabilecek muhtemel ekonomik ve sektörel etkilerin daha iyi anlaşılması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalıştayda, modelleme çalışmasında kullanılacak Vivid Economy-Wide (ViEW) modeli, Entegre MARKAL-EFOM Sistemi (TIMES), Vivid Economics Endüstriyel Piyasa Modeli (IMM – Industrial Market Model) ve MACC yaklaşımı katılımcılara tanıtılmış ve çalışma prensipleri aktarılmıştır.

Ayrıca, grup çalışmaları aracılığı ile yapılacak faaliyetler hakkında katılımcıların görüş ve önerileri alınmış ve ilerideki çalışmalar için değerli bilgiler edinilmiştir.

8 – 9 MART 2017
Ankara

8 MART 2017

10:00 – 10:30   Açılış Konuşması ve Yönlendirme Toplantısına Giriş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

10:30 – 11:15   Projeye Genel Bakış

John Ward, Vivid Economics

Charlie Dixon, Vivid Economics

Kemal Sarica, Isik University

Ann Gardiner, Ecofys

Lindee Wong, Ecofys

 

11:15 – 11:30  Kahve Arası

11:30 – 12:00  VIEW’ e Giriş

John Ward -Vivid Economics

Charlie Dixon  -Vivid Economics

12:00 – 12:30  TIMES’ a Giriş

Kemal Sarica -Isik University

12:30 – 13:00  VIEW ve TIMES Grup Çalışması Oturumu

John Ward -Vivid Economics

Charlie Dixon -Vivid Economics

Kemal Sarica -Isik University

Ann Gardiner -Ecofys

Lindee Wong -Ecofys

Ramazan Aslan -Life Enerji

Engin Mert -Life Enerji

13:00 – 14:00  Öğle Arası

14:00 – 14:15  Geri Bildirimler

John Ward -Vivid Economics

Charlie Dixon -Vivid Economics

Kemal Sarica -Isik University

Ann Gardiner -Ecofys

Lindee Wong -Ecofys

14:15 – 14:45  IMM’ ya Giriş

John Ward -Vivid Economics

Charlie Dixon -Vivid Economics

Kemal Sarica -Isik University

Ann Gardiner -Ecofys

Lindee Wong -Ecofys

14:45 – 15:15  MACC’ e Giriş

Ann Gardiner -Ecofys

Lindee Wong -Ecofys

15:15 – 15:30  Kahve Arası

15:30 – 16:00  IMM ve MACC Grup Çalışması Oturumu(Sektörün İçyüzünü Anlayabilmek İçin)

John Ward -Vivid Economics

Charlie Dixon -Vivid Economics

Kemal Sarica -Isik University

Ann Gardiner -Ecofys

Lindee Wong -Ecofys

Ramazan Aslan -Life Enerji

Engin Mert -Life Enerji

16:00 – 16:15  Geri Bildirimler

John Ward -Vivid Economics

Charlie Dixon -Vivid Economics

Kemal Sarica -Isik University

Ann Gardiner -Ecofys

Lindee Wong -Ecofys

16:15 – 16:30  1. Günün Özeti ve Kapanış

John Ward -Vivid Economics

Charlie Dixon -Vivid Economics

Kemal Sarica -Isik University

Ann Gardiner -Ecofys

Lindee Wong -Ecofys

9 MART 2017

10:00 – 10:10   Sektörler Üzerine Detaylı Grup Çalışmasına Giriş(Sektörlerdeki Verilere Ulaşılabilirliğinin İçyüzünü Anlayabilme İçin)

Ann Gardiner -Ecofys

Lindee Wong -Ecofys

10:10 – 11:15   Sektörler Üzerine Detaylı Grup Çalışmasına Oturumu(Sektörlerdeki Verilere Ulaşılabilirliğinin İç Yüzünü Anlayabilme İçin)

Ann Gardiner -Ecofys

Lindee Wong -Ecofys

Ramazan Aslan -Life Enerji

Engin Mert -Life Enerji

11:30 – 11:45   Kahve Arası

11:45 – 12:00   Referans Senaryo Grup Çalışması Oturumu Giriş

John Ward -Vivid Economics

Charlie Dixon -Vivid Economics Ramazan Aslan, Life Enerji

12:00 – 12:30   Referans Senaryo Grup Çalışması Oturumu

John Ward -Vivid Economics

Charlie Dixon -Vivid Economics

Ramazan Aslan -Life Enerji

Engin Mert -Life Enerji

12:30 – 12:45  Geri Bildirimler

John Ward -Vivid Economics

Charlie Dixon -Vivid Economics

12:45 – 13:45  Öğle Arası

13:45 – 14:15  Politika Senaryoları Grup Çalışması Oturumu Giriş

John Ward -Vivid Economics

Charlie Dixon -Vivid Economics

14:15 – 14:45  Politika Senaryoları Grup Çalışması Oturumu

John Ward -Vivid Economics

Charlie Dixon -Vivid Economics

Ramazan Aslan -Life Enerji

Engin Mert -Life Enerji

14:45 – 15:00  Geri Bildirimler

John Ward -Vivid Economics

Charlie Dixon -Vivid Economics

15:00 – 15:15  2. Günün Özeti ve Kapanış

John Ward -Vivid Economics

Charlie Dixon -Vivid Economics

Ann Gardiner -Ecofys

Lindee Wong -Ecofys