Paris Anlaşması ve Özel Sektör Çalıştayı

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi kapsamında Paris Anlaşması ve Özel Sektör Çalıştayı 30 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR’ın başkanlığında düzenlenen çalıştaya Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sayın Muhammet ECEL, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Adnan TAN, Bakanlık yetkilileri ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileri katılım sağlamıştır. Çalışytayda Paris Anlaşması Türkiye açısından değerlendirilmiş ve Türkiye’nin iklim müzakerelerindeki rolünün güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Açılış konuşmasında Sayın BİRPINAR, 2015 yılının sonunda Paris’te gerçekleştirilen 21. Taraflar Konferansı’nda 195 ülkenin oybirliği ile Paris Anlaşması kabul edildiğini aktarmış, Bu anlaşma, küresel iklim değişikliği ile mücadelede dönüm noktası olduğunu belirtmiştir. Paris Anlaşması’nın önemine değinen Sayın BİRPINAR, Türkiye’nin ulusal katkı niyetini Eylül 2016’da sunan Türkiye’nin, sera gazı emisyonlarını 2030 yılında %21 oranına kadar artıştan azaltma niyetini beyan ettiğini belirtmiştir. Bu bağlamda, gerçekleştirilen çalıştayın özel sektör temsilcileri ile bir araya gelip Paris Anlaşması hakkında değerlendirme yapmak amacıyla düzenlendiğini aktarmıştır.

Çalıştayın sabah oturumunda PMR Projesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aktarılmıştır. Aynı zamanda özel sektör temsilcileri iklim değişikliği bağlamında gerçekleştirilen çalışmaları katılımcılarla paylaşmıştır.

Öğleden sonraki oturumda ise katılımcılar Türkiye’nin iklim müzakerelerindeki rolünün güçlendirilmesi ve Paris Anlaşması’nın Türkiye’nin açısından değerlendirilmesi hakkında grup çalışmaları gerçekleştirerek görüşlerini paylaşmış ve verimli tartışmalar sonrasında gruplar geri bildirimlerini sunmuşlardır.

30 MART 2017
Swiss Otel, The Bosphorus -İstanbul

10:00-18:00

09:30 – 10:00   Kayıt

10:00 – 10:30   Açılış Konuşması

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar –ÇŞB Müsteşar Yardımcısı ve İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi

10:30 – 10:45  Ekonomi Politikalarının Perspektifinden İklim Değişikliğiyle Mücadele Projesi Sonuçları

Doç. Dr. Sevil Acar -Kemerburgaz Üniversitesi

10:45 – 11:00  Türk İş Dünyası’nın İklim Değişikliğine Yanıtı

Rıfat Ünal Sayman -REC Türkiye Direktörü

11:00 – 11:15  Sürdürülebilir Enerji Finansmanı

Ahmet Tohma -Garanti Bankası

11:15 – 11:30  Karbon Fiyatlandırma Politikalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Tuba Seyyah -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

11:30 – 12:30  Oturum 1: Türkiye’nin İklim Müzakerelerindeki Rolünün Güçlendirilmesi

-Enerji Grubu

-Sanayi Grubu

12:30 – 13:30  Öğle Yemeği

13:30 – 15:00  Oturum 2: Paris Anlaşmasının Türkiye’nin Açısından Değerlendirilmesi

-Enerji Grubu

-Sanayi Grubu

15:00 – 16:00  Grupların Bir Araya Gelerek Sunacakları Geri Bildirimi Hazırlaması

16:00 – 17:00  Grup Geri Bildirimleri

17:30 – 18:00  Değerlendirme ve Kapanış