Son Geri Bildirim Toplantısı: Türkiye’de PTM Uygulama Değerlendirmesi

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi kapsamında, Haziran 2016 tarihinden itibaren PMR Türkiye Projesi’nin yeni bileşeni olan “Analitik Rapor 2: Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi” çalışması başlamıştır. Çalışma kapsamında piyasa temelli mekanizmalar (PTM) hakkında toplantılar gerçekleştirilerek, bu mekanizmaların çalışma prensipleri, avantajları, dezavantajları ve uluslararası örnekler katılımcılarla paylaşılması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda, 13-16 Mart 2017 tarihlerinde kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımlarıyla ilgili çalışmanın son çalıştayları gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda, hazırlanmakta olan raporun son bölümünü oluşturan “Türkiye için PTM Uygulama Değerlendirmesi” hakkında görüşler alınmış ve kapasite gelişimi sağlanmıştır.

Çalıştayda,  karbon vergisi, yenilenebilir enerji sertifikalarının ticareti, enerji verimliliği sertifikalarının ticareti, sonuç odaklı finansman ve PAT (Perform, Achieve and Trade) sistemi hakkında yapılan sunumların sonrasında enerji, sanayi ve ulaştırma gruplarında ilgili PTM’ler detayları ile incelenmiştir.  Grup çalışmalarında PTM tasarım seçenekleri ile politika kararlarına hazırlık ve etkinleştirme hakkında tartışmalar gerçekleştirilmiş, aynı zamanda katılımcılardan geri bildirimler alınmıştır.

Grup çalışmaları sonrasında elde edilen bilgiler tüm katılımcılarla paylaşılmıştır. Böylece PTM’lere ilişkin detaylı bilgilerin paylaşılmasının yanı sıra, ilgili sektörler özelinde mekanizmaların incelenmesi ve uygulamaların değerlendirilmesi açısından verimli bir çalışma gerçekleşmiştir.

13 – 16 MART 2017
Demora Hotel, Ankara

— 1. Gün —

09:30 – 10:00  Kayıt

10:00 – 10:45  Giriş

-Açılış

-Projenin genel özeti ve her sektör için detaylandırılacak piyasa temelli mekanizmalar(PTM)

-Gündemin tanıtılması

Gruplarda, uzmanlarla PTM’ler Hakkında serbest soru-cevap seansı

10:45 – 12:30  Grup Çalışması 1  –Çay/Kahve molası ile birlikte

-Uzmanlar tarafından piyasa temelli mekanizmaya giriş

-PTM tasarım seçenekleri grup çalışması

-Sorular&Cevaplar

Katılımcılar dört adet gruba ayrılacaktır

-İki adet enerji grubu, elektrik üretiminde karbon vergisini tartışacaktır.

-İki adet sanayi grubu, sanayi için PAT(Hindistan) modelini tartışacaktır. 

12:30 – 13:30  Öğle Yemeği

13:30 – 14:30  Grup Çalışması 1: PTM Tasarım Seçenekleri(Devam)

14:30 – 14:45  Genel Geri Bildirim

Her grup kendi çalışması ile ilgili tüm katılımcılara geri bildirimde bulunacaktır.

14:45 – 15:00  Çay/Kahve Arası

15:00 – 16:00  Grup Çalışması 2: Politika Kararlarına Hazırlık ve Etkinleştirme

16:00 – 16:20  Katılımcılardan Geri Bildirimlerin Alınması

Her grup kendi çalışması ile ilgili katılımcılara geri bildirimde bulunacaktır.

16:20 – 16:30   Kapanış

— 2. Gün —

10:00 – 10:15  Giriş: 1. Günden Sorular, Açıklamalar ve Katılımcı Geri Bildirimleri

10:15 – 12:30  Grup Çalışması 3  –Çay/Kahve molası ile birlikte

Enerji Grupları

-Uzman tarafından YE ticaretine giriş

-YE ticareti tasarım seçenekleri

-YE ticaretine hazırlık ve politika kararlarını etkinleştirme

-Soru&Cevaplar

Sanayi Grupları

-Uzman tarafından karbon vergisine giriş

-Karbon vergisi tasarım seçenekleri(1. Bölüm)

-Sorular&Cevaplar

Katılımcılar dört adet gruba ayrılacaktır

-İki adet enerji grubu yenilenebilir elektrik ticaretinin ardından binalar için beyaz sertifika ticaretini tartışacaktır.

-İki adet sanayi grubu,, elektrik için karbon vergisini tartışacaktır.

12:30 – 13:30  Öğle Yemeği

13:30 – 15:30  Grup Çalışması 4

-Uzmanlar tarafından binalar için beyaz sertifika ticaretine giriş

-Beyaz sertifika tasarım seçenekleri

-Beyaz sertifika için hazırlık ve politika kararlarını etkinleştirme

-Sorular&Cevaplar

Grup Çalışması 3

-Karbon vergisi tasarım seçenekleri(devam)

-Karbon vergisi için hazırlık ve politika kararlarını etkinleştirme

15:30 – 16:00  Katılımcılardan Geri Bildirimlerin Alınması

Her grup kendi çalışması ile ilgili tüm katılımcılara geri bildirimde bulunacaktır.

16:00 – 16:15   Kapanış