Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Bileşeni Kapanış Konferansı gerçekleştirildi.

2016 ve 2017 yıllarında, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılım ve katkıları ile yoğun bir çalıştay ve raporlama sürecinin ardından “Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi” bileşeni tamamlanmıştır. Çalışma süresince “karbon vergisi, enerji verimliliği sertifika ticareti modeli (PAT- Perform, Achieve, Trade), yenilenebilir elektrik sertifikası ticareti, enerji verimliliği sertifikası ticareti ve sonuç odaklı finansman”ı içeren piyasa temelli mekanizmalara ilişkin toplantılar gerçekleştirilerek, bu mekanizmaların çalışma prensipleri, avantajları, dezavantajları ve uluslararası örnekler katılımcılarla paylaşılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda “Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi Final Raporu” ve “Yönetici Özeti” hazırlanmıştır.

Bu amaçla, 23 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Kapanış Konferansı’nda bileşen kapsamında incelenen mekanizmalara ilişkin uluslararası örnekler, gelirin tekrar kullanımı, Türkiye’de politika etkileşimleri hakkında sunumlar yapılmış ve katılımcıların yorumları alınmıştır. Ayrıca gönüllü yenilenebilir enerji ticaret sistemi değerlendirmeleri gerçekleştirilmiş, sentez çalışması ve öneriler de katılımcılarla paylaşılmıştır.

Çeviri çalışmaları devam eden Türkiye’de “Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi Final Raporu”nun Türkçe sürümü Temmuz 2017’de proje web sayfasında yayımlanacaktır.

Ayrıca, Dünya Bankası Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Sekreteryası tarafından hazırlanıp yayımlanan “Karbon Vergisi Kılavuzu ve Ülke Örnekleri” katılımcılarla paylaşılmıştır. Karbon vergisi hakkında referans kitabı olma özelliği gösteren rapor, karbon vergisinin tasarlanması ve uygulanması hakkında hemen hemen tüm sorulara cevap verebilecek niteliktedir. Raporun Türkçe çevirisi devam etmekte olup, tamamlandığında Proje web sayfasında yayımlanacaktır. Raporun İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

23 MAYIS 2017
The Green Park Hotel, ANKARA

10:00 – 10:30   Açılış Konuşması

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

10:30 – 11:40  Karbon Vergisi

-Uluslararası örnekler (Birleşik Krallık İklim Değişikliği Vergisi)

-Gelirin tekrar kullanımıyla ilgili uluslararası örnekler (Güney Afrika Karbon Vergisi)

-Gelirin tekrar kullanımı

-Türkiye’de politika etkileşimleri

-Sentez çalışması ve öneriler

-Soru & Cevap

Mark Johnson, Enerji ve Carbon Mevzuatı Müdürü – Ricardo AEA

Engin Mert, Karbon Müdürü – Life Energy

İklim Şahin, Uzman – Life Energy

11:40 – 11:50  Kahve Arası

11:50 – 12:50  Sanayi için Enerji Verimliliği Sertifika Ticareti Modeli (PAT- Perform, Achieve, Trade)

-Uluslararası örnekler (Hindistan’daki PAT Modeli)

-Türkiye’de politika etkileşimleri

-Sentez çalışması ve öneriler

-Sanayinin bakış açısı (konuk konuşmacı)

-Soru & Cevap

Ian Trim, Direktör Yardımcısı – ECOFYS

12:50 – 14:00  Öğle Yemeği

14:00 – 15:00  Yenilenebilir Elektrik Sertifikası Ticareti

-Uluslararası örnekler (Birleşik Krallık Yenilenebilir Yükümlülüğü)

-Türkiye’de politika etkileşimleri

-Sentez çalışması ve öneriler

-Gönüllü yenilenebilir enerji ticareti sistemi değerlendirmeleri (YEGM, EPIAS)

-Soru & Cevap

Mark Johnson, , Enerji ve Carbon Mevzuatı Müdürü – Ricardo AEA

Salih Burak Akat, Gün Öncesi Operasyon Uzmanı

15:00 – 15:40  Enerji Verimliliği Sertifikası Ticareti

-Uluslararası örnekler (Birleşik Krallık Enerji Şirketlerinin Yükümlülüğü)

-Türkiye’de politika etkileşimleri

-Sentez çalışması ve öneriler

-Soru & Cevap

Mark Johnson, , Enerji ve Carbon Mevzuatı Müdürü – Ricardo AEA

15:40 – 15:50  Kahve Arası

15:50 – 16:40  Sonuç Odaklı Finansman

-Giriş/Kavram/Örnek

-Türkiye’de politika etkileşimleri

-Sentez çalışması ve öneriler

-Soru & Cevap

Ian Trim, Direktör Yardımcısı – ECOFYS

16:40              Kapanış