Modelleme Çalışmaları 1. Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi kapsamında Mart 2017 tarihinden itibaren PMR Türkiye Projesi kapsamında karbon fiyatlandırma politikalarının etkilerinin öngörülmesi amacı ile modelleme çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmalar ile piyasa temelli mekanizmaların sağlayabileceği emisyon azaltımlarının ve mekanizmalar sayesinde oluşabilecek muhtemel ekonomik etkilerin daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir.

Bu amaçla, çalışma kapsamında 5 Temmuz 2017 tarihinde Ankara’da kamu ve özel sektör temsilcilerinin yoğun katılım ve katkılarıyla 1. Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda paydaşlardan elde edilen verilere ilişkin bilgilerin aktarılması ve eksik veriler hakkında görüş alışverişinde bulunulması amaçlanmıştır. Ayrıca taslak bulgular hakkında bilgilendirme yapılarak gerekli olabilecek yeni veri kaynaklarının belirlenmesine ilişkin tartışmalar planlanmıştır.

Toplantının sabah oturumunda, çalışmada baz yıl için kullanılan veriler üzerine incelemeler gerçekleştirilmiş, ekonomik projeksiyonlar ve faaliyetler hakkında katılımcılarla bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Öğle oturumunda ise enerji ve emisyonlar hakkında uzmanlar eşliğinde değerlendirmeler yapılmış ve azaltım maliyetleri, potansiyelleri ve marjinal azaltım maliyet eğrilerinin ilk taslak çıktıları katılımcılarla paylaşılmıştır.