Modelleme Çalışması Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları gerçekleştirildi

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi kapsamında Mart 2017 tarihinden itibaren karbon fiyatlandırma politikalarının etkilerinin öngörülmesi amacı ile modelleme çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmalar ile piyasa temelli mekanizmaların sağlayabileceği emisyon azaltımlarının ve mekanizmalar sayesinde oluşabilecek muhtemel ekonomik etkilerin daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir.

Bu amaçla, 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin yoğun katılım ve katkılarıyla Modelleme Çalışması Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantının sabah oturumunda bileşen kapsamında devam eden çalışmalar hakkında bilgi verilmiş ve paydaşlardan elde edilen verilere dayanarak ortaya çıkan ilk sonuçlar katılımcılarla paylaşılmıştır. Aynı zamanda, azaltım seçeneklerinin envanteri, potansiyelleri ve maliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşılmış, eksik veri girdileri ve önemli varsayımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Ayrıca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye Elektrik İletim A.Ş, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu yetkilileri ve özel sektör dernekleri temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda,  yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılmış olup sanayi, enerji, ulaştırma sektörleri özelindeki girdilere ve sonuçlara ilişkin bilgi alışverişinde bulunulmuştur.  Toplantılardan alınan geri bildirimler ve yapılan tartışmalar, modelleme çalışması ile elde edilecek sonuçların kesinleştirilmesine katkı sağlayacaktır.