Modelleme Çalışması Kapanış Toplantısı ve 3. Eğitim Modülü gerçekleştirildi

Karbon Fiyatlandırmanın Mali, Ekonomik ve Sektörel Etkileri

Kısa alt bilgi :  “Türkiye’de Karbon Fiyatlandırmasının Mali, Ekonomik ve Sektörel Etkilerinin Modellenmesi” bileşeni tamamlanmıştır

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi kapsamında Mart 2017’den bu yana yürütülmekte olan “Türkiye’de Karbon Fiyatlandırmasının Mali, Ekonomik ve Sektörel Etkilerinin Modellenmesi” bileşeni tamamlanmıştır. Bu bağlamda, 15 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen kapanış toplantısında, model çalışmalarının sonuçları, kamu ve özel sektör temsilcileriyle birlikte değerlendirilmiştir. Bununla beraber, 13-14 Mart tarihlerinde ÇŞB uzmanlarımıza yönelik modelleme eğitimi gerçekleşmiştir. Eğitimde, “hesaplanabilir genel denge” (CGE- computable genertal equilibrium) ve Endüstriyel Piyasa Modeli’nin (IMM- Industrial Market Modelling) modelinin nasıl çalıştığı aktarılmış, farklı karbon fiyatlandırma politikaları modelde uzmanlar tarafından çalıştırılarak sonuçlar analiz edilmiştir.

Modelleme çalışmalarının çıktıları, toplantılarda edinilen değerli görüşlerle geliştirilecek ve PMR Projesi’nin nihai çıktısı olan “Sentez Raporu”nda yerini alacaktır. Yeşil bir gelecek için toplantılarımıza yoğun katılım gösteren tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımıza teşekkür ederiz.