Sentez Raporu Kapanış Toplantısı Düzenlendi

Sentez Raporu Kapanış Toplantısı kamu ve özel sektör paydaşlarının katılımlarıyla 16 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi kapsamında 2016 yılından bu yana hazırlanan tüm analitik çalışmaları bir araya getiren ve ülkemizde karbon fiyatlandırma politikalarının uygulanabilirliğine ışık tutmayı amaçlayan Sentez Raporu: Türkiye’de Karbon Fiyatlandırma Politikasının Uygulanması bileşeninin kapanış toplantısı 16 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı kapalı toplantıda,  çalışmanın sonuçları değerlendirilmiş, ülkemiz için düşük karbonlu kalkınma ve karbon fiyatlandırma araçlarından kaynaklanan fırsatlar ve riskler ele alınmış, potansiyel ekonomik ve sektörel etkiler masaya yatırılmıştır.

Toplantıda ayrıca, karbon fiyatlandırma politikalarının seçimini kolaylaştıracak kriterler ışığında, çalışmanın Türkiye için önerdiği mekanizmanın etkileri tasarım unsurları ile ele alınmış ve pilot uygulama için gerekli adımlar tartışılmıştır.

Grup çalışmaları aracılığı ile katılımcılar, modelleme uzmanları ve ekonomistlerle birebir çalışma ve sonuçları değerlendirme imkânı bulmuşlardır.