Karbon Kaçağı Riskinin Değerlendirilmesi Bileşeni Kapanış Toplantısı

PMR Türkiye Projesi kapsamında “Karbon Fiyatlandırma Politikaları Kapsamında Türkiye için Karbon Kaçağı Riskinin Değerlendirilmesi” bileşeni kapanış toplantısı 29-30 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

“Karbon Fiyatlandırma Politikaları Kapsamında Türkiye için Karbon Kaçağı Riskinin Değerlendirilmesi” çalışmasının amacı, ülkemizde olası bir karbon fiyatlandırma politikasının uygulanması durumunda, karbon kaçağı riskine maruz kalabilecek sektörleri tespit edebilmek için değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi ve bu ölçütlerin yüksek emisyonlu sektörlere uygulanarak risk değerlendirmesi yapmaktır.

Bileşen kapsamında, 9 adet sektör yakından incelenmiş olup bu sektörler, çimento, seramik, kimya, cam, kireç, metal, kağıt, rafineri ve elektriktir. Analizde, Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) Faz 3, AB ETS Faz 4 ve Kaliforniya ETS’de karbon kaçağı riskine maruz kalabilecek sektörleri belirlemek için kullanılan yöntemler değerlendirilmiş, 9 sektör bu ölçütler çerçevesinde ayrı ayrı incelemeye tabi tutulmuştur.

Buna göre, 7 sektörde yüksek karbon kaçağı riski tespit edilmiştir.

Çalışmada, risk altında olabilecek sektörleri karbon kaçağı riskinden koruyabilecek tedbirler de ortaya konulmuş ve üç kategori altında değerlendirilmiştir. Bunlar tahsisat dağıtım mekanizmaları, tamamlayıcı seçenekler ve uluslararası mekanizmalar olarak ayrılmıştır.

Bir ETS’de tarihsel emisyonlara göre tahsis yönteminin tahsisat uyarlamaları yapılmadığı durumda karbon kaçağı endişelerini giderme ihtimalinin düşük olduğu belirlenmiştir. Sabit sektörel kıyaslama (fixed sector benchmarking) yöntemi ise, karbon kaçağına daha az maruz kalan sektörleri desteklerken azaltım teşviklerini güçlendirebilecektir. Üretime dayalı tahsis yönteminin ise: İzleme, Raporlama ve Doğrulama Yönetmeliği’ne (İRD) tabi sektörlerde üretim artışını desteklemek üzere daha sonraki fazlarda, cazip bir politika aracı olduğu tespit edilmiştir.. Ayrıca, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar, ETS veya karbon vergisi uygulamasında karbon kaçağı riskini ele almak için kullanılabilmektedir.

Çalışma kapsamında, sınırda karbon düzenlemelerinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygunluğu da incelenmiş ve ülkemiz için bir risk değerlendirmesi yapılmıştır.

Bileşen, beş adımdan oluşan bir zaman çizelgesi ile karbon kaçağı düzenlemelerinin nasıl uygulanabileceğine dair bir yol haritası da sunmaktadır:

  • Birinci adım, daha detaylı bir şekilde sektörlerden veri toplanması;
  • İkinci adım, karbon kaçağına ilişkin ölçütlerin belirlenmesi;
  • Üçüncü adım, karbon kaçağı riski tespit edilen sektörleri desteklemek için tarihsel emisyonlara dayalı tahsis ile pilot ETS uygulanması;
  • Dördüncü adım, hem sabit sektörel kıyas hem de üretime dayalı tahsis birlikte kullanılarak ETS’nin tam anlamıyla hayata geçirilmesi;
  • Beşinci adım, ETS’nin etkinliğini artırmak için diğer karbon piyasalarıyla bağlanma ve sınırda karbon düzenlemeleri gibi uluslararası mekanizmaların kullanması.

Bileşenin raporu Haziran 2018’de tamamlanarak, PMR Türkiye websitesine yüklenecektir.

PMR Türkiye’nin 1. fazında ve “Karbon Fiyatlandırma Politikaları Kapsamında Türkiye için Karbon Kaçağı Riskinin Değerlendirilmesi” bileşenimizin tüm toplantı ve çalıştaylarına katılan ve görüşlerini bizlerle paylaşan değerli paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Toplantı gündemine, sunum ve fotoğraflarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.