Türkiye’de Pilot ETS Uygulamasına Yönelik Yasal ve Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi 3. Paydaş Toplantısı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan “Partnership for Market Readiness – Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi-II” faaliyetleri kapsamında 20 – 21 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara’da kamu ve özel sektör, akademi ve  sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla “Türkiye’de Pilot ETS Uygulamasına Yönelik Yasal ve Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi” bileşeni kapsamında 3 paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bileşen kapmasında, Türkiye’de iklim konusunda bütün çalışmaları koordine edebilecek kapsamlı bir “İklim Kanunu” ve Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) için uygun yasal ve kurumsal altyapı oluşturmayı hedeflenmektedir. Bileşenin ana çıktısı ise tavsiye niteliğinde taslak bir iklim kanunu ve taslak ETS ikincil yönetmelikleri ile taslak kurumsal altyapı düzenlemesi olacaktır. Bu bağlamda, iki örnek en iyi uygulama seçilmiş olup (Kaliforniya ve Birleşik Krallık) bu uygulamaların analizleri ve Türkiye’nin mevcut durum analizi 1. ve 2. paydaş toplantılarında katılımcılarla paylaşılmıştır.

Türkiye’deki İklim Kanunu ve Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) uygulamalarına yönelik yasal ve teknik altyapının  geliştirilmesi kapsamında hazırlanan ve seçilen örnek ülkelerle Türkiye’deki mevcut durumu değerlendiren “Boşluk Analizi” proje paydaşlarının görüşüne 23 Aralık 2019 tarihinde açılmıştır. Bahsi geçen çalıştay’da ise, paydaşlardan gelen katkılar tartışılmış ve rapor üzerine birebir paydaş / katılımcı görüşleri  alınmış, ayrıca ETS sistemi için gerekli olan kurumsal ve yasal gereklilikler,  yetki ve sorumluluk  alanları gibi konular tartışılmıştır.

Bundan sonraki süreçte paydaşlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, “Boşluk Analizi” son haline getirilecek olup, taslak yasal ve kurumsal alt yapı çalışmaları başlayacaktır. Taslak mevzuat ve kurumsal yapılar paydaşlarımızla yapacağımız 4. paydaş toplantısından önce paylaşılacak ve görüşlerine açılacaktır. ETS’nin Türkiye’deki mevcut yasal ve kurumsal çerçeveye uyumlu hale getirilmesi hususunda paydaşlarımızdan gelen geri bildirimler ve analitik çalışmalarla Türkiye için en iyi rol modelinin seçilmesi hedeflenmektedir.

Sunum için lütfen buraya tıklayınız