PMR İletişim Stratejisi için Paydaş Toplantıları Gerçekleştirildi

2014 yılından bu yana Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Projesi- PMR (Partnership of Market Readiness) Dünya Bankası hibesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütücülüğünde uygulanmaktadır. Projenin ilk fazı Haziran 2019’da tamamlanmış olup, ikinci fazı Nisan 2020 tarihinde başlamıştır. Proje kapsamında, emisyon ticaret sistemi ve karbon vergisi gibi karbon fiyatlandırma araçları hakkında kamu ile özel sektör nezdinde kapasite gelişimi amaçlanmaktadır.

Projenin ikinci fazındaki önemli çalışmalardan biri kapsamlı İletişim Stratejisi oluşturulmasıdır. Bu bağlamda 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul’da özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileri iki toplantı; 26 Kasım 2019 tarihinde kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile paydaş toplantıları gerçekleştirilmiştir. Tüm gün süren toplantılarda katılımcılarla birlikte karbon piyasalarına ilişkin sosyo-ekonomik, hukuksal, teknolojik ve çevresel faktörler değerlendirilmiş, analiz çalışmaları yapılmıştır. Toplantılar, ;İklim Değişikliği Politikaları Şube Müdürü Tuba Seyyah, PMR Proje Teknik Koordinatörü Engin Mert ve PMR İletişim Uzmanı Banu Buyurgan tarafından yönetilmiştir.

PMR İLETİŞİM STRATEJİSİ PAYDAŞ TOPLANTISI SUNUM

PMR İLETİŞİM STRATEJİSİ PAYDAŞ TOPLANTILARI