“Pilot ETS için Kayıt Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi” Toplantısı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan “Partnership for Market Readiness – Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi-II” faaliyetleri kapsamında

4 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da bilişim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren  kamu ve özel sektör, akademi ve  sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla  “Pilot ETS için Kayıt Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi” paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantının temel amacı paydaşlarımıza ve proje katılımcılarına tasarlanan yazılımın çalışma prensiplerini anlatmak ve onların yorum ve önerilerini almaktır. Bileşen kapsamında ETS için kayıt sistemi yazılımının geliştirilmesi hedeflenmektedir.  Toplantıda hem tesisler hem de yazılımı yönetecek kuruluşlar için yazılımın ne şekilde olması ve nasıl kullanılması gerektiği hususları tartışılmış, Avrupa Birliği örneği üzerinde durulmuştur.  Ayrıca ETS’nin operasyonel olarak yönetilmesine ek olarak, yazılımda kullanılacak teknolojiler üzerinde de durulmuştur.

Toplantı sunumu için tıklayınız

Toplantı dokümanı için tıklayınız