“Paris Anlaşması Madde 6 Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’nin Seçenekleri Değerlendirmesi” bileşeni kapsamındaki paydaş toplantısı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan “Partnership for Market Readiness – Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi-II” faaliyetleri kapsamında 6-7 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara’da faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla  “Paris Anlaşması Madde 6 Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’nin Seçenekleri Değerlendirmesi” paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantının temel hedefi Türkiye’nin Paris Anlaşması Madde 6’dan faydalanması için fırsatların ve olasılıkların değerlendirilmesi ve Türkiye’deki politika yapıcıları için kapasite ve bilgi oluşturulması hususlarının etraflıca tartışılmasıdır.

Toplantı sırasında The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) ‘dan Kıdemli Danışman ve Araştırmacı Andrei Marcu, Paris Anlaşması Madde 6 üzerine derinlemesine bir analiz aktarmış, katılımcılar soru ve görüşleri ile toplantıya aktif katılım sağlamışlardır. Ayrıca Karbon Piyasaları, COP25, Kyoto Protokölü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi gibi hususlar üzerinde durulmuştur.

Sunum için tıklayınız