Türkiye için ETS Simulasyonu Uygulaması Geliştirilmesi projesinin ikinci çalıştayı

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi – “Emisyon üst sınırının belirlenmesi ve ulusal tahsisat planının geliştirilmesi” bileşeni webinar toplantısı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda  yürütülmekte olan “Partnership for Market Readiness – Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi- Faz 2 ” faaliyetleri kapsamında 27 Nisan 2020 tarihinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla “Emisyon üst sınırının belirlenmesi ve ulusal tahsisat planının geliştirilmesi” bileşenine ait webinar toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sırasında, olağan durum senaryosu ve modelleme için önerilen 16 farklı ETS tasarım senaryosu paydaşların bilgisine sunulmuştur. Toplantının  amacı, paydaşlarla uzun süren istişareler sonucunda oluşturulan 2020-2035 yılları arasını kapsayan referans senaryoyu tartışmak ve senaryo tasarımları hakkında paydaşların görüşlerini almaktır.

Toplantılar, paydaşların daha verimli bir tartışma ortamında fikir alışverişi yapabilmeleri için, her bir sektör için küçük gruplar halinde organize edilmiştir.