Türkiye için ETS Simülasyonu Uygulaması Geliştirilmesi Projesinin Üçüncü Çalıştayı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan “Partnership for Market Readiness – Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi- Faz 2 ” faaliyetleri kapsamında 11-12 Mayıs 2020 tarihlerinde  kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla “ETS Simulasyonu Uygulaması Geliştirilmesi” bileşeninin üçüncü çalıştay programı gerçekleştirilmiştir.
 
Çalıştay, Emisyon Ticaret Sistemi Tasarımı ve TürkSim Uygulaması konularında paydaşların bilgi ve deneyimlerini artırmayı hedef edinmiştir.  Çalıştay ayrıca, şirketlerin emisyon ticareti kavramlarına ve emisyon ticaretinin işleyişine olan aşinalığını artırma yoluyla onların sektördeki kapasitelerini geliştirerek,  Türkiye’deki emisyon ticaret uygulamalarına ilişkin kamu-özel sektör tartışmalarını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.