Türkiye için Pilot ETS Uygulamasına Yönelik Yasal ve Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi Çalıştayı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan “Partnership for Market Readiness – Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi- Faz 2 ” faaliyetleri kapsamında 21-22 Mayıs 2020 tarihlerinde Sivil toplum kuruluşları mensupları, Akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla “Türkiye için Pilot ETS Uygulamasına Yönelik Yasal ve Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi” konulu çalıştay programı gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay sırasında İklim Kanunu ve ETS Yönetmeliği Taslakları katılımcıların fikir ve görüşlerine sunulmuştur. Ayrıca, Paydaşların çalıştay sonrasında taslak mevzuatlara yönelik katkı sunabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve sorularına doyurucu cevaplar alabilecekleri verimli oturumlar gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılar, Çalıştay programının ilk gününde taslak iklim kanununun organizasyonel şemasını detaylı olarak inceleme fırsatı bulmuş, ikinci gününde ise ETS Yönetmeliği üzerinde geniş çaplı tartışma ortamına dahil olmuşlardır.

ETS Uygulamasına Yönelik Yasal ve Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi Çalıştayı, farklı sektörlerden büyük bir ilgi görmüş, her iki gün için de katılımcı sayısı 100’ü aşmıştır.