Türkiye için ETS Simülasyonu Uygulaması Geliştirilmesi Projesinin Dördüncü Çalıştayı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan “Partnership for Market Readiness – Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi- Faz 2 ” faaliyetleri kapsamında 1- 2 Haziran 2020 tarihlerinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla “ETS Simulasyonu Uygulaması Geliştirilmesi” bileşeninin dördüncü çalıştay programı gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay, şirketlerin emisyon ticareti kavramlarına ve emisyon ticaretinin işleyişine olan aşinalığını artırma yoluyla onların sektördeki kapasitelerini geliştirerek, Türkiye’deki emisyon ticaret uygulamalarına ilişkin kamu-özel sektör tartışmalarını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.

Üçüncü çalıştay ile beraber alternatif ETS tasarımları ve TürkSim hakkında katılımcıların bilgi seviyesi yükseltilmiş, farklı uygulamaları içeren dört uyum döngüsü simüle edilmiş ve son olarak tahsisat piyasasındaki akıcılığı artırmak için bot oyuncular piyasaya tanıtılmıştır.