Türkiye için ETS Simülasyonu Uygulaması Geliştirilmesi Projesinin Beşinci Çalıştayı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan “Partnership for Market Readiness – Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi- Faz 2 ” faaliyetleri kapsamında 15 -16 Haziran 2020 tarihlerinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla “ETS Simulasyonu Uygulaması Geliştirilmesi” bileşeninin sonuncu / beşinci çalıştay programı gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay ile beraber alternatif ETS tasarımları ve TürkSim hakkında katılımcıların bilgi seviyesi yükseltilmiş, farklı uygulamaları içeren dört uyum döngüsü simüle edilmiş ve son olarak tahsisat piyasasındaki akıcılığı artırmak için bot oyuncular piyasaya tanıtılmıştır.

Beşinci çalıştay ile beraber “ETS Simulasyonu Uygulaması Geliştirilmesi” bileşeni kapsamında öngörülen tüm toplantılar başarıyla, verimli bir şekilde tamamlanmıştır.