Türkiye için ETS Simülasyonu Uygulaması Geliştirilmesi Projesi – Kapanış Toplantısı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan “Partnership for Market Readiness – Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi- Faz 2 ” faaliyetleri kapsamında 26 Ağustos 2020 tarihlerinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla “ETS Simülasyonu Uygulaması Geliştirilmesi” bileşeninin kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bileşen kapsamında bugüne kadar 300’den fazla profesyonelin katıldığı beş çalıştay gerçekleştirilmiş, çalıştaylarda gerçek bir ETS piyasasının sahip olduğu tasarım özelliklerini yansıtan TürkSim  uygulaması farklı sektör mensuplarının aktif katılımı ile interaktif olarak denenmiştir.

TürkSim çevrimiçi erişime açık, hesaplanabilir, kullanıcı dostu, çok senaryolu, çok dilli ve çok kullanıcılı bir yazılım uygulaması olup kullanıcılar için ETS’nin farklı kullanım alanlarını sunmaktadır. Uygulama özellikle Türkiye’deki sisteme uygun olarak kalibre edilmiş ve sekiz sektör için özel olarak hazırlanmıştır.

TürkSim, potansiyel bir ETS piyasasının tasarımı ve işleyişi üzerine kapasite geliştiren ve ETS hakkındaki tartışmaları zenginleştiren başarılı bir proje olmuştur. PMR Projesinin bu bileşeni kapsamında katılımcılardan oldukça pozitif dönütler alınmış olup, uygulamanın yaygınlaştırılması hususunda ilgili sektör mensupları ile yakın temasın korunması hedeflenmektedir. 

Bileşen kapsamında 6 adet rapor, 5 adet bülten hazırlanmış olup, yayınlanan tüm bülten ve raporlar için tıklayınız.