Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi – “Emisyon üst sınırının belirlenmesi ve ulusal tahsisat planının geliştirilmesi” bileşeni webinar toplantısı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda  yürütülmekte olan “Partnership for Market Readiness – Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi- Faz 2 ” faaliyetleri kapsamında 19 – 20 Ekim 2020 tarihlerinde  kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla “Emisyon üst sınırının belirlenmesi ve ulusal tahsisat planının geliştirilmesi” bileşenine ait webinar toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantı kapsamında, proje paydaşlarıyla yapılan uzun istişareler sonucunda 2020-2035 yılları arasını kapsayan revize senaryolar tartışılmıştır. PMR kapsamında yapılan analizlere göre, Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) diğer politika önceliklerini yerine getirirken aynı zamanda iklim hedeflerine en iyi şekilde ulaşılacağını göstermektedir. Maliyet verimliliği, emisyon azaltımının kesinliği, sektör paydaşlarının tercihleri ve uluslararası işbirliği fırsatları nedeniyle bir ETS önerilmiştir.