“Pilot ETS için Kayıt Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi” Toplantısı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan “Partnership for Market Readiness – Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi-II” faaliyetleri kapsamında 27 Ekim 2020 tarihinde kamu ve özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla “Pilot ETS için Kayıt Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi” paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sırasında paydaşlarımız ve proje katılımcıları için, geliştirilen ETS Kayıt sistemi yazılımının ön gösterimini yapılmış ve bileşen kapsamında bu zamana kadar yapılan tüm çalışmalar hakkında detaylı bilgi verilmiştir.