PMR Türkiye Projesi – “Emisyon üst sınırının belirlenmesi ve ulusal tahsisat planının geliştirilmesi” bileşeni geri bildirim toplantısı

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi’nin 2. Uygulama Fazı – “ETS Pilot Çalışması için Yasal ve Kurumsal Altyapı” bileşeni kapsamında 5 -6 Kasım 2020 tarihlerinde bir geri bildirim toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantılar sırasında geliştirilmesine yeni başlanılacak olan “Taslak Denkleştirme Tebliği” üzerine tartışılmış, uluslararası deneyimler üzerine bilgi verilmiş ve Türkiye’deki mevcut durum nezdinde kıyaslamalı olarak değerlendirme çalışması yapılmıştır. Toplantıda ayrıca, İklim Kanunu ve ETS yönetmeliği taslakları katılımcılar ile paylaşılmıştır.