AB ETS’nin dördüncü fazına ilişkin tartışmalar artıyor – emisyon üst sınırı ne olacak ve karbon kaçağı hükümlerinin geleceği nasıl şekillenecek?

Avrupa Parlamentosu’nun çevre ve sanayi çalışma grupları, AB ETS’yi 2021-2030 dönemi dördüncü fazını yönetecek olan kanuna yönelik olarak Avrupa Komisyonu tarafından geçen yıl teklif edilen kanun için toplamda 1500’ün üzerinde tadil önerisi oluşturmuşlardır. Buna paralel olarak Avrupa Konseyi’nin çevre çalışma grubu da, 28 Üye Devletin çevre bakanlarından teşkil olan bakanlar konseyinde kanun önergesi için son oylamaya hazırlık aşamasında, Komisyonun kanun önergesi konusundaki görüşlerini nihai hale getirmektedir.

En çok tartışılar konular şunlardır:

  • Emisyon üst sınırının düzeyi ve bu emisyon üst sınırının zaman içerisinde ne ölçüde azalacağı. Tadillerden bir kısmı, Avrupa Komisyonu tarafından önerilene kıyasla daha da zorlu (düşük) bir emisyon üst sınırı önermektedir.
  • Sistemin getirdiği maliyetlerden ötürü Avrupa’dan ayrılma riski taşıdığı belirtilen sektörlerin sıralanmış olduğu karbon kaçağı listesi tartışmanın yoğun olduğu bir başka alandır. Farklı kategorilerde sektörler için daha farklılaştırılmış düzeyde ücretsiz tahsisat kullanmaya yönelik tartışmalar sürmektedir.
  • Ücretsiz tahsisatta önemli bir rol oynayan emisyon yoğunluğu kıyas ölçütünü güncelleme sıklığı ve yöntemi konusundaki ana revizyon ise, bu kıyas ölçütleri ne kadar düşük olursa, ücretsiz tahsisin de o kadar düşük olacağı yönündedir.
  • Ücretsiz tahsisin, tarihsel üretim seviyesinden ziyade güncel seviye ile ne ölçüde hizalanacağı tartışılmaktadır.
  • AB ETS neticesinde yüksek elektrik maliyetleri ödemek durumunda kalan şirketler için tazminatın işleyişi konusunda, bazı taraflar, bu tazminatın, Üye Devlet düzeyinden ziyade AB düzeyinde uyumlulaştırılmasını istemektedir.
  • Enerji ve sanayideki atılım niteliğindeki yenilikleri tetiklemeye yönelik fonun boyutu ve tam tasarımı hakkında revizyon çalışması yapılmaktadır.
  • Doğu Avrupa Üye Devletleri’ndeki enerji sisteminin modernizasyonu için fonu kullanacak yatırımların detaylı kuralları belirlenecektir.
  • Emisyon üst sınırının açık arttırma yapılmak yerine ücretsiz olarak tahsis edilecek yüzdesi ve Üye Devletlerin açık arttırma gelirlerinin ne kadarını düşük karbonlu gelişmeler için bir kenara ayırması gerektiği netlik kazanacaktır.
  • Önümüzdeki aylarda Avrupa Parlamentosu’nun tüm tadil önerilerini, “uzlaşma tadilleri” şeklinde bir araya getirmesi gerekmektedir. Bu nihayetinde, muhtemelen 2017 yılı bahar döneminde, Avrupa Parlamentosu’nda bir oylama yapılmasına yol açacaktır. Buna paralel olarak Çevre Konseyi, Komisyonun önergesi üzerinde ortak bir görüşe ulaşmaya çalışacaktır. 2017 yılı içerisinde yaşanılacak gelişmeler ile önümüzdeki on yıl için AB ETS’yi idare edecek olan kanunun nihai olarak kabul edilmesiyle sonuçlanacaktır.Avrupa Komisyonu’nun önergesi ve buna ilişkin Etki Değerlendirmesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision/documentation_en.htm