Doğrulama Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı