İzleme, Raporlama ve Doğrulama (İRD) Pilot Çalışmaları Tecrübe Aktarım Toplantısı