Çin, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni lider mi olacak?

Piyasa analistleri 2017-2019 yıllarında ulusal Çin ETS’sinde karbon fiyatının 30 ila 100 RMB/tCO2 (16-55 TRY/tCO2) düzeyinde olmasını beklemektedir. Çin Hükümeti’nin bazı temsilcileri de karbon fiyatının 2020 sonrasında 200 ila 300 RMB/tCO2 (110-166 TRY/tCO2) düzeyinde olacağı yönündeki beklentilerini dile getirmişlerdir. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) eski Direktör Yardımcısı Wang Shu konu hakkındaki görüşlerini “Emisyon tahsisatlarının miktarı, Avrupa Birliği’nde olduğu gibi sıkı bir aralıkta tutulmalıdır. Aksi halde karbon fiyatı, yeterli emisyon azaltımını teşvik edemez.” şeklinde ifade etmiştir. Ancak 2017-2019 döneminde birçok şirket, tahsisatlarının çoğunluğunu ücretsiz olarak alacaktır.

Buna ek olarak NDRC, Çin’de karbon vergisinin yürürlüğe konması için Çin Maliye Bakanlığı ile görüşmelerini sürdürmektedir. Karbon vergisinin, ulusal ETS’ye katılmayan tüm sektörler için 2020’de uygulamaya geçirilmesi düşünülmektedir.

Hâlihazırda bazı Çin eyaletleri ve şehirlerinde, ulusal ETS’ye hazırlık amaçlı pilot ETS uygulanmaktadır. 2013/2014 ve sonrası için Pekin, Chongqing, Guangdong, Hubei, Şanghay, Shenzhen ve Tianjin’den şirketlerin karbon emisyonları için tahsisat sunmaları gerekli kılınmıştır. Fujian eyaleti de, şirketlere emisyon ticaretine alışma olanağı sunmak için 2017’nin başlından itibaren bölgesel ETS’yi devreye koyacağını bildirmiştir. Ancak bu bölgesel ETS’lerin her birinin farklı kuralları olduğunu da belirtmekte fayda vardır.

Ulusal ETS’ye ek olarak Çin Hükümeti, bir kamu kredi platformu oluşturmak istemektedir. ETS’de iyi performans gösteren şirketler, ürünlerinin tanıtımı için destek alacak ve bankalardan daha uygun şartlarda kredi alma imkânını yakalayacaktır. Aslında, Çin özel sektörünün büyük bir kesimi, emisyon ticaretini olumlu bir gelişme olarak kabul etmeye başlamıştır. “Çin kimya sektörü için ETS” başlıklı eğitim oturumu sırasında Çin Petrol ve Kimya Sektörü Federasyonu Başkan Vekili Zeng Jian “Enerji kullanımı ve karbon emisyonları, sektörümüze ciddi bir baskı getiriyor ancak fırsatlar da sağlıyor. Bu yüzden, enerji verimliliği konusundaki gelişmelere ivme kazandırmamız gerekiyor. Çin, petrokimyasallar ve diğer kimyasallar açısından büyük bir ülkeden güçlü bir ülkeye dönüşmelidir.” şeklinde görüşlerini belirtmiştir.

Bu makalenin hazırlanması sırasında yazarlar, Hollanda emisyon kurumunun bir haber bülteni için hazırlanmış benzer bir makaleden faydalanmışlardır.