Dünya Bankası, iklim değişikliği ile mücadele için ihale sistemi kullanmayı düşünüyor

Pilot İhale Sistemi (Pilot Auction Facility-PAF) 3. ihalesini Ocak ayının başlarında yapılmıştır. Bu ihalede 20,6 milyon karbon kredisi, dört yıl içerisinde amorti edilebilecek pazarlanabilir satım opsiyonları yoluyla isteklilere ortalama 2 ABD Doları/tCO2 fiyatı ile satılmıştır. Rekabetçi teklif verme sürecinin önemli maliyet azaltımları gerçekleştirmesinden ötürü ihaleler, emisyon azaltımları sağlamanın maliyet etkin bir yoludur. Bunun aksine, Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sisteminin (AB ETS) tavan yaptığı zamanlarda istekliler, emisyon yükümlülüklerini karşılamak için karbon kredisi başına 20€ ‘nun üzerinde fiyatlar ödemek durumunda kalmışlardı. Oysa bazı endüstriyel gaz projelerinde maliyetler çoğunlukla ton CO2e başına 1 ABD Doları’nın oldukça altında olabilmektedir.

Pilot İhale Sistemi ihalelerinde krediler, gelişmekte olan dünya ülkelerinden gelenlerle sınırlanmış ve sadece metan ile endüstriyel gazlar dikkate alınmıştır. Fakat PAF modeli, başarısını kanıtlamış olduğundan Dünya Bankası, modeli daha geniş kapsamlı bir uygulamada kullanmayı amaçlamaktadır. Dünya Bankası, bu modelin birçok sektör genelinde karbon azaltımına olanak sağlayacağını ümit etmektedir.

 Bu konuda, PAF tarafından görevlendirilen  konsorsiyum tarafından hazırlanacak olan rapor, PAF’ın iklim ihale modeli yoluyla sera gazı azaltımını sağlamaya yönelik fırsatları belirlemeyi amaçlamaktadır. Rapor iki ana bölümden oluşacaktır:

  • PAF modelinin sera gazı azaltımına ilişkin yeni alanlara doğru genişletilmesi için tasarımda dikkate alınacak hususların açıklanması; örneğin mevcut projelerden yeni projelere doğru genişleme, alternatif performans ölçütlerinin uygulanması, ihale formatının düzenlenmesi ve fiyatı garanti edecek şekilde tasarımın uyarlanması.
  • PAF modelinin enerji, sanayi, bina, CO2 harici endüstriyel gazlar, ormancılık, arazi kullanım sektörleri ve dört adet diğer metan alt sektörüne uygunluğunu analiz eden bir sektör değerlendirmesinin yapılması.

Raporun tam metnine ulaşmak için buraya tıklayınız. Önümüzdeki aylarda PAF yetkilileri, bu süreç sırasında edinilen derslere ilişkin bir dizi makale yayınlayacaklardır.