Dünya Bankası: Küresel emisyon ticareti, iklim değişikliği etkilerini azaltma maliyetlerini ciddi ölçüde aşağı çekebilir

Dünya Bankasının yıllık ‘Karbon Fiyatlandırmasında Durum ve Eğilimler’ raporundaki yeni modelleme analizi, uluslararası düzeyde bir emisyon ticaret sisteminin, 2050 itibariyle 2°C hedefine ulaşmak için gereken iklim değişikliğiyle mücadele maliyetlerini ciddi oranda azaltabileceğini göstermektedir. Bu analiz, geçen yılın sonunda Paris Anlaşması öncesinde ülkelerin UNFCCC’ye sunmuş olduğu Ulusal Katkı Niyetlerine dayalıdır. Bu analize göre, küresel bir emisyon ticaret sisteminin (ETS) kurulması halinde, 2050’ye kadar küresel iklim değişikliğiyle mücadele maliyetlerinin 2050 itibariyle yarıya kadar inebilecektir. Dünya Bankasında iklim değişikliği Kıdemli Direktörü John Roome şöyle demiştir: “Emisyon ticareti konusunda ne kadar fazla işbirliği yaparsak, emisyonları azaltma maliyetleri konusunda o kadar fazla tasarruf edebiliriz ve kısa vadede iklim değişikliğiyle mücadele eylemini arttırma potansiyelimiz de o kadar yükselir.”

Karbon fiyatlandırmasındaki küresel gelişmeleri içeren yıllık rapor, 2016 yılındaki iki adet yeni girişime de işaret etmektedir. Avustralya ve Kanada eyaleti British-Columbia karbon fiyatlandırmasını yürürlüğe koymuştur. Geçen yıla ait gelişmeler, karbon fiyatlandırma ivmesinin büyümeye devam ettiğini de göstermektedir. Toplamda 40 ülke ve 20’den fazla şehir, eyalet ve bölge, karbon fiyatlandırmasını hayata geçirmiştir. Böylece toplam kapsam, küresel emisyonların yaklaşık yüzde 13’üne tekabül etmektedir. Çin ve 2017 için açıklanan diğer girişimlerin de hayata geçirilmesiyle bu oran yüzde 20-25 düzeylerine çıkabilecektir. Çin ETS bu durumda, dünyadaki en büyük emisyon ticaret sistemi olarak AB ETS’nin önüne geçecektir.

Bu yılın Nisan ayında hükümet liderleri ve önde gelen kuruluşlardan oluşan  bir grup olan Karbon Fiyatlandırma Paneli halihazırda, karbon fiyatlandırması kapsamının hedefini, küresel emisyonların yüzde 25’i olarak belirlemiştir. 2030 itibariyle bu kapsamın ikiye katlanarak yüzde 50’ye çıkması gerekecektir. Diğerlerinin yanı sıra, Kanada, Şili, Etiyopya, Fransa, Almanya ve Meksika’dan hükümet liderleri bu karbon fiyatlandırma hedeflerinin güçlü savunucuları olacaktır.

Bu makalenin yazımında yazarlar, Hollanda emisyon kurumu haber bülteni için hazırlanmış benzer bir makaleden faydalanmışlardır.