Karbon fiyatlandırma girişimleriyle sera gazı kapsamını genişletmek için çabaların arttırılmasına dair EDF ve IETA’dan rapor

haber3

Dünya çapında birçok ülke, sera gazı (GHG) emisyon azaltım hedeflerine ulaşmak için, ister emisyon ticareti sistemleri (ETS), ister karbon vergileri, isterse benzeri sistemler biçiminde karbon fiyatlandırma politikalarını ele almaktadır. 21 Nisan 2016’da, Dünya Bankası Grup Başkanı Jim Yong Kim ve Uluslararası Para Fonu Yönetici Direktörü Christine Lagarde tarafından toplanmış olan Üst Düzey Karbon Fiyatlandırma Paneli, karbon fiyatlandırma mekanizmaları tarafından kapsanan sera gazı emisyonu miktarını mevcut seviyelerden (yaklaşık yüzde 12) 2020 itibariyle iki katına, yani küresel emisyonların yüzde 25’ine, takip eden on yıl sonunda ise yine iki katına çıkartarak yüzde 50’sine çıkartmak yönündeki hedeflerini açıklamıştır. Bu teknik rapor, bu hedefleri tutturmak için bazı muhtemel, ama yüzeysel, senaryoları detaylandırmaktadır.

Bu rapora göre, mevcut ve planlanan karbon fiyatlandırma programlarının, ilave faaliyetlerle çoğaltılması halinde, 2020’de yüzde 25’lik hedefe ulaşabilmesi mümkün gözükmektedir. Özellikle eğer mevcut karbon fiyatlandırma programları sürdürülürse; Çin elektrik sektöründe, yurtiçi sivil havacılıkta ve altı endüstriyel alt sektörde teklif etmiş olduğu ulusal ETS’yi uygulamaya geçirirse; uluslararası sivil havacılıktan kaynaklı CO2 emisyonları, bir küresel piyasaya dayalı tedbir kapsamına alınırsa ve bunun yanı sıra önemli miktarda emisyon salımı yapan diğer ülkeler de ilave gayretleri devreye koyarsa, bu hedefe ulaşılabilecektir.

Halihazırda  karbon fiyatlandırma politikası bulunan büyük emisyon kaynağı ülkelerin kapsamını tüm enerji ve sanayi emisyonlarını içerecek şekilde genişletmesi, karbon fiyatlandırma mekanizması bulunan diğer ülkelerin bu politikaları sürdürmeleri ve uluslararası havacılık ve denizcilik silolarından kaynaklı tüm emisyonların bir karbon fiyatı kapsamına alınması gibi yetki alanları tarafından ilave karbon fiyatlandırma çabaları için farklı senaryolar sunulmuştur.

Bu rapor, Üst Düzey Karbon Fiyatlandırma Paneli tarafından açıklanan karbon fiyatlandırma hedeflerinin yüksek ancak yine de ulaşılabilir olduğu kanaatiyle sonuçlanmaktadır. Bu hedefler hevesli ve biraz yüksektir çünkü bu hedeflerin tutturulması için günümüzde öngörülenin ötesinde faaliyetler gerekmektedir, ancak ulaşılabilir niteliktedir. Çünkü hedefleri tutturabilecek birden fazla karbon fiyatlandırma senaryosu mevcuttur. Karbon fiyatlandırması, ülkelerin taahhüt ettikleri emisyon azaltımlarını uygulamaya geçirmelerine yardım edebilir ve gelecekte emisyonların daha da azaltılmasını sağlayabilir. Karbona bir fiyat biçilmesi, sonuca giden yolda bir araçtır, sonucun kendisi değildir. Sadece eğer destekleyici politikalar yeterince yüksek hedefli olursa, Paris Anlaşması’nın sunduğu vaadi gerçeğe dönüştürmede etkili olabilecektir.

Rapor için adres: http://www.ieta.org/doublingdown