Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Programı

Elektronik Bülten No:2, Kasım 2016

Kamu ve özel sektör yetkilileriyle etkileşimli paydaş çalıştaylarında Türkiye için pilot emisyon ticaret sisteminin tasarımı görüşüldü

“Türkiye’de Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Uygunluğunun Değerlendirilmesi” bileşeni kapsamında kamu ve özel sektör temsilcileriyle , Türkiye’de pilot emisyon ticaret sisteminin muhtemel tasarımı tartışılmış olup interaktif çalıştaylar 20-23 Eylül tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

AB ETS’nin dördüncü fazına ilişkin tartışmalar artıyor – emisyon üst sınırı ne olacak ve karbon kaçağı hükümlerinin geleceği nasıl şekillenecek?

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin çeşitli çalışma grupları, 2021-2030 dönemi için Avrupa Komisyonu tarafından önerilen AB ETS’ye dair değişiklikler konusundaki görüşlerini oluşturmak üzere yaz ayları boyunca çalışmalarına devam ettiler. 2017 bahar dönemine gelindiğinde, önümüzdeki on yıllık dönemde AB ETS’nin neye benzeyeceği konusunun daha fazla netlik kazanacağı beklenmektedir.

Onama konusunda AB mutabakata ulaştıktan sonra Paris anlaşması yürürlüğe girecek

Paris Anlaşması’nın AB tarafından onanması üzerine, Paris Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinin eşiğine 5 Ekim’de ulaşılmıştır. Küresel emisyonların en az %55’ini temsil eden 55 ülke tarafından onama gerekirken, halihazırda 77 Taraf, onama konusunda mutabakata varmıştır. Paris Anlaşmasının 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Türkiye’de Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Süreci

Türkiye’de sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması (İRD) sürecinde izleme ve raporlamaya yönelik çalışmalar tamamlanmış olup doğrulamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. 2014 yılı itibariyle işletmeler izleme planlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Bakanlık) sunmuş 2015 yılı itibariyle de emisyonlarını izlemeye başlamışlardır. Doğrulama süreci ise doğrulayıcı kuruluşların Bakanlık tarafından yetkilendirilmesiyle başlayacaktır.