Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Programı

Elektronik Bülten No:3, Aralık 2016

Marakeş, Fas’ta gerçekleştirilen COP22 iklim zirvesinden başlıca konular

Marakeş, Fas’ta gerçekleştirilen iklim zirvesi 17 Kasım tarihinde ülkeler tarafından ortak bir beyan yapılmasıyla sonuçlandırılmıştır. Bu beyanla ülkeler, Paris Anlaşmasında sera gazı emisyonlarını azaltmaya ilişkin verdikleri mutabakatları teyit etmişlerdir.

Uluslararası havacılıktan kaynaklı emisyonları azaltmaya yönelik küresel mutabakat

Küresel BM havacılık organı, Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşu (ICAO), uluslararası havacılık sektöründe sera gazı emisyonlarını azaltmak için Ekim ayında Montreal, Kanada’da mutabakata varmıştır.

Dünya Bankası: Küresel emisyon ticareti, iklim değişikliği etkilerini azaltma maliyetlerini ciddi ölçüde aşağı çekebilir

Küresel bir karbon piyasası, iklim değişikliği etkilerinin azaltılma maliyetlerini 2030 itibariyle yüzde 32 azaltabilir. Bu ifade, Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı’nın Hanoi, Vietnam’da gerçekleştirdiği Ortaklık Asamblesi sırasında 18 Ekim’de çıkartmış olduğu, karbon fiyatlandırmasına ilişkin yıllık Dünya Bankası raporundaki çıkarımlardan biridir.

Değer zincirinde karbon fiyatlandırmasına ilişkin yeni araştırma

Karbon fiyatlandırmasının maliyet etkin bir şekilde karbonsuzlaştırmayı destekleyebilmesi için, küresel değer zincirleri boyunca daha yüksek sera gazı verimliliğinin teşvik edilmesi önemlidir. Marakeş’teki BM iklim zirvesinde Ecofys ve Generation Foundation tarafından sunulan bulgulardan biri bu olmuştur. Bu çalışma, Karbon Fiyatlandırması Açılımı ortaklığı altında çıkartılan ilk çalışmadır.