Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Programı

Elektronik Bülten No:6, Şubat 2017

Çalıştay: Türkiye İçin Piyasa Temelli Sera Gazı Azaltım Seçenekleri

“Türkiye için Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politikalarının Değerlendirilmesi” çalışması kapsamında, kamu ve özel sektörden temsilciler, 13 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen çalıştayda var olan politikaların yanı sıra yeni tedbirlerin nasıl uygulanabileceğini ve elde edilecek gelirlerin de en etkin şekilde nasıl kullanılabileceğini görüştüler.

Karbon Fiyatlandırma Gelirlerinin Tekrar Kullanımı

İklim değişikliği ile mücadele politikaları, sera gazı emisyonlarını azaltmak için doğru teşvikleri sağlamak ve başlıca sektörler üzerine gereğinden fazla mali yük getirmemek adına iyi bir şekilde tasarlanmalıdır. Politika sayesinde elde edilen gelirlerin özel olarak tahsis edilmesi (earmarking), emisyon tasarruflarına fon sağlayan ya da ekonomideki hassas sektörler üzerindeki mali yükleri hafifleten tedbirler için harcama yapılması uygun bir yaklaşım olabilir.

Ülkeler, kendi Ulusal Katkılarını (NDC) hayata geçirme yönünde sağlam adımlar atıyor

Aralık 2015’te Paris’te kabul edilen küresel iklim değişikliği anlaşması son derece tarihi ve çığır açıcı niteliktedir. Anlaşmaya taraf olan 197 ülkeden 133 adedi Anlaşmayı onamıştır. Birçok ülkenin Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirebilmesi için, şimdiye dek yürürlüğe koymuş oldukları iklim değişikliği politika planlarından daha farklı çalışmaları geliştirip hayata geçirmesi gerekecektir. Yeni hazırlanmış bir rehber metin, ülkelerin taahhütlerini gerçekleştirmesine yönelik planları geliştirmeleri ve uygulamalarına yardımcı olacak şekilde yapılandırılmış bir yaklaşım içermektedir.