Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Programı

Elektronik Bülten No:7, Ağustos 2017

Piyasa temelli sera gazı azaltım politikaları

Kamu ve özel sektör temsilcileri, tasarım seçenekleri, hazırlık ve politika karar verme sürecine ilişkin konular dahil Türkiye için en fazla ümit vaat eden karbon fiyatlandırma politika seçeneklerini görüştüler.

Sanayi için enerji verimliliği ticareti

Faaliyet-Hedef-Ticaret Sistemi (Peform, Achieve, Trade Scheme, PAT Sistemi), enerji tüketiminin azaltılmasını teşvik etmeye yönelik, sanayi odaklı, piyasa temelli bir mekanizma olup, Türk sanayi sektörü için muhtemel bir politika aracı tasarlamaya dair önemli bilgiler sağlamaktadır.

Karbon fiyatlandırması için ivme devam ediyor

“Karbon Fiyatlandırmasının Durumu ve Eğilimleri 2016” raporu (“State and Trends of Carbon Pricing” report) karbon fiyatlandırma konusundaki ivmenin küresel olarak artmaya devam ettiğini göstermektedir.