ICAP Raporları

ICAP Hakkında

2007 yılında 15’ten fazla ülke liderinin desteği ile kurulmuş olan Uluslararası Karbon Hareketi Ortaklığı (ICAP), hükümetler ve kamu kuruluşları için oluşturulan bir forum özelliği taşımaktadır. Emisyon ticaret sistemlerini (ETS) uygulayan ve/veya uygulamayı planlayan ülkelerin tecrübelerinin paylaşılması ve işbirliğinin kolaylaştırılmasını amaçlayan ICAP’in hedefleri aşağıda belirtilmiştir:

  • En iyi örneklerin paylaşılması ve ETS hakkında tecrübelerin aktarılması
  • ETS oluşturma aşamasında, tasarım, uyumluluk ve fırsatlar hakkında politika yapıcılara destek sağlanması
  • Ticaret programlarının gelecekte diğer ETS’lere bağlanması ile ilgili kolaylaştırmanın sağlanması
  • Etkili bir iklim politikası olan emisyon ticareti hakkında detaylı bilgilerin paylaşılması
  • Hükümetler arasında ortaklıkların oluşturulması ve güçlendirilmesi

ICAP bünyesinde 31 üye ve 4 gözlemci ülkeyi barındırmaktadır.

ICAP hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://icapcarbonaction.com/en/

International Carbon Action Partnership (ICAP) Status Report 2016

Rapor, emisyon ticaret sistemlerinin (ETS) iklim değişikliği ile mücadelede oynadığı kilit rolü ve sürekli olarak gelişmesi hakkında detaylı analizleri içermektedir. 2015 yılında Asya ve Kuzey Amerika’da ilan edilen beş yeni ETS’nin önemine vurgu yapılmıştır. Raporda dünya genelinde emisyon ticaretine ilişkin tüm faaliyetler incelenmekte ve karbon piyasalarındaki önemli gelişmelere detaylı bir şekilde odaklanılmaktadır.

Options and Issues for Restricted Linking of Emissions Trading Systems

ETS’lerin birbirleriyle bağlanması birçok potansiyel faydayı içermekle birlikte, çeşitli zorlukları da bünyesinde barındırmaktadır. Rapor, ETS’lerin birbiriyle bağlanması hakkında detaylı analizi, avantaj ve dezavantajları incelemektedir.

International Carbon Action Partnership (ICAP) Status Report 2015

Rapor, dünyadaki emisyon ticaret sistemlerine ilişkin güncel eğilimleri ve gelişmeleri değerlendirmektedir. Aynı zamanda analizi yapılan her sistem hakkında detaylı bilgiler, infografikler ve uluslararası emisyon ticareti uzmanları tarafından yazılmış makaleleri içermektedir.

Linking Emissions Trading Systems: A Summary of Current Research

Bu rapor ETS’lerin birbirine bağlanmasına ilişkin mantıksal çerçeveyi incelemektedir. Şu anki ETS tasarımlarındaki çeşitliliklerin, ETS’lerin birbirine bağlanmasında oynadığı role vurgu yapmaktadır. Ayrıca alternatif modellerin incelenmesiyle, ETS’lerin bağlanması ile ilgili sorunları ele alarak, ileride atılacak adımlara ilişkin detaylı bilgiler içermektedir.

Emissions Trading at a Glance

Bu rapor, emisyon ticaret sistemine (ETS) ilişkin genel bilgileri, uygulayıcı ülke örneklerini ve ETS’nin uygulanabileceği sektörler hakkında genel bilgileri içermektedir.

7 Arguments for Emissions Trading

Emisyon ticaret sisteminin temel yapıtaşları ve işleyişi hakkında bilgileri içeren bu doküman, sistemin nasıl çalıştığını açıklamaktadır.

What is Emissions Trading?

Emisyon ticaret sisteminin temel yapıtaşları ve işleyişi hakkında bilgileri içeren bu doküman, sistemin nasıl çalıştığını açıklamaktadır.

Carbon Market Oversight Primer

Karbon piyasaları gözetimi hakkındaki bilgileri içeren bu rapor, farklı emisyon ticaret sistemlerinde kurumsal, yasal gereklilikleri ve standartları açıklamaktadır. Aynı zamanda, emisyon ticaret sisteminde piyasa gözetimi hakkındaki önemli unsurları incelemektedir.