IETA RAPORLARI

Uluslararası Emisyon Ticareti Birliği (IETA) Hakkında:

Uluslararası Emisyon Ticareti Birliği (IETA) Haziran 1999’da kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. IETA’nın amacı sera gazı emisyonları azaltımında, emisyon ticaretinin gelişebilmesi için sağlıklı işleyen uluslararası bir çerçeve oluşturmaktır.

IETA üyeleri arasında karbon ticaretini gerçekleştiren ve alanlarında öncü uluslararası firmalar bulunmaktadır. IETA üyeleri, emisyon ticaret sistemini geliştirerek gerçek ve doğrulanabilir sera gazı azaltımı sağlarken, çevresel bütünlük ve sosyal eşitlik ögelerini de içeren ekonomik verimlilik dengesini sağlamayı amaçlamaktadır.

IETA’nın Hedefleri:

  • Aktif, küresel sera gazı emisyon piyasasının geliştirilmesi, ulusal sınırlar arasında tutarlılığın sağlanması ve gelecekte kurulabilecek uluslararası piyasa mekanizmalarının incelenmesi
  • Etkili ticari katılımının sağlanacağı sistem ve araçların oluşturulması,
  • İş toplumunda emisyon ticareti ile ilgili öncü bir kurum olarak çalışmaları gerçekleştirmeyi
  • İklim değişikliği ile mücadelede emisyon ticaret sisteminin önemli bir çözüm olabileceği konusunda ortak fikrin oluşturulması
  • Ulusal, uluslararası kuralların, kılavuzların oluşturulması ve uygulanmasına katılım sağlanması
  • Emisyon ticareti ve sera gazı piyasa faaliyetleri konularında güncel ve güvenilir bilgi kaynağı sağlamasıdır.

Uluslararası Emisyon Ticareti Birliği (IETA) hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.ieta.org/

IETA POLICY BRIEF

Raporda, Paris Anlaşması’nda küresel ısınmanın 2°C ile sınırlanması için gereken sera gazı azaltımını sağlayacak piyasa temelli mekanizmaların, maliyet etkin bir şekilde tasarlanması ve ekonomik sorunları engellemek için gereken tedbirlerin alınması üzerinde durumaktadır. Ayrıca bu azaltımı küresel seviyeye yaymak için uluslararası transfer sisteminin oluşturulması gerekliliği vurgulanmıştır.

GHG Market Sentiment Survey 2015

Araştırma sera gazı piyasaları hakkında önemli konuları ele almıştır. Araştırma, piyasa duyarlılığında temel konuları değerlendirirken, gelecekteki fiyat ve politika beklentilerini içermektedir. Piyasa katılımcılarının son 12 aya ilişkin görüşlerini ve geleceğe ilişkin beklentilerini yansıtmaktadır. Araştırma IETA üyeleri arasında yapılmıştır.