Karbon Fiyatlandırma Politikalarının Türkiye’de Uygulanması Sentez Raporu çalışması başladı.

PMR Projesinin temel çıktısı olacak “Karbon Fiyatlandırma Politikalarının Türkiye’de Uygulanması Sentez Raporu” çalışması Kasım 2017 tarihinde başladı. Bu çalışma ile Türkiye’de karbon fiyatlandırma politikalarının uygulanabilirliğini değerlendirecek bir rapor geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Rapor, PMR Türkiye tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen analitik raporlardan elde edilen sonuçlara, paydaş geribildirimlerine ve uzman analizlerine dayanarak oluşturulacak ve İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyelerine sunulacaktır.

Çalışma kapsamında yapılması planlanan faaliyetler aşağıda özetlenmiştir:

  • Emisyon ticaret sistemi, karbon vergisi ve diğer piyasa temelli mekanizmaların Türkiye’ye uygunluğunun değerlendirilmesi ile bu araçların ekonomik, mali ve sektörel etkilerinin incelendiği analitik çalışmalardan elde edilen bilgilere dayanarak Türkiye özelinde uygun karbon fiyatlandırma politika seçeneklerinin değerlendirilmesi;
  • Kamu ve özel sektör paydaşlarının öneri ve katkılarını da içerecek şekilde, kapsayıcı, güncel ve özgün bir raporun hazırlanması;
  • Çalışma süresince gerçekleşecek toplantılar ve çalıştaylar ile kapasite gelişiminin sağlanması.

İlgili çalışmanın Mayıs 2018 tarihinde sonuçlanması planlanmaktadır. Bu süreç içerisinde raporun etkin bir şekilde geliştirilmesi için anahtar paydaşlardan geri bildirimler alınacaktır.